PL EN
 
 
REFERENCES (4)
1.
Kacprzak J.: Moc układu napędowego pojazdu przy jeździe minimalizującej energię. Materiały VI Sympozjum „Transport pasażerski”. Katowice 1984.
 
2.
Kacprzak J.: Optymalizacja parametrów jazdy elektrycznych pojazdów trakcyjnych. Elektryka nr 69. Politechnika Warszawska 1982.
 
3.
Mierzejewski L., Szeląg A.: Zagadnienia racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w systemie zelektryfikowanego transportu kolejowego. Technika Transportu Szynowego 2001 nr 5.
 
4.
Szeląg A.: Rola rozwiązań technicznych pojazdów i sposobu ich eksploatacji w ograniczaniu zużycia energii przez pojazdy kolejowe. Seminarium „Techniczne, prawne i finansowe aspekty zakupów i modernizacji taboru kolejowego”. Warszawa, 22-23.03.2007.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top