PL EN
 
 
REFERENCES (122)
1.
Babeł M., Warunki pracy, charakterystyka eksploatacyjna a niezawodność doładowanych trakcyjnych silników spalinowych, Trakcja i Wagony, nr 9, 1990, s. 163÷165.
 
2.
Chmiel J., Model odnowy i optymalny czas pracy elektronicznego termostatu wagonowego typu ETW-1, Trakcja i Wagony, nr 4, 1982, s. 94÷95.
 
3.
Fórmaniak A., Metoda określenia niezawodności elementów układu napędowego szynowego pojazdu trakcyjnego na etapie projektowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria MRiP, zeszyt 30, 1988, s. 53÷64.
 
4.
Fórmaniak A., O możliwości określenia niezawodności obiektu na etapie projektowania, w: Materiały V Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Warszawa − Halin 1984, s. 49÷60.
 
5.
Fórmaniak A., Problemy zapewnienia niezawodności na etapie projektowania, w: Materiały VI Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Wrocław − Radków 1986, Prace Naukowe IKiEM Politechniki Wrocławskiej, seria Konferencje, nr 11, s. 295÷.
 
6.
Fórmaniak A., Szacowanie niezawodności taboru kolejowego na etapie projektowania, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, kwartalnik PAN, zeszyt 4, 1988, s. 503-512.
 
7.
Fórmaniak A., Kadziński A., Projektowanie pojazdów szynowych i ich eksploatacji z uwzględnieniem niezawodności, Problemy Kolejnictwa, zeszyt 106, 1989, s. 42÷77.
 
8.
Fórmaniak A., Kadziński A., Komorowski B., Ocena trwałości i niezawodności podwozia lokomotywy ST44, w: Materiały III Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Poznań 1979, s. 611÷615.
 
9.
Fórmaniak A., Kasprzak B., Kadziński A., Znaczenie badań niezawodności pojazdów szynowych, Trakcja i Wagony, nr 10, 1984, s. 273÷276.
 
10.
Gałąź R., Nowakowski T., Projektowanie zderzaków z uwzględnieniem niezawodnościowej analizy struktury, w: Materiały V Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Warszawa − Halin 1984, s. 61÷72.
 
11.
Grabarek I., Uwarunkowania ergonomiczne niezawodności pracy maszynisty pojazdu trakcyjnego, Technika Transportu Szynowego, nr 5, 1998, s. 25.
 
12.
Gronowicz J., Kadziński A., Łukasiewicz Z., Stan badań niezawodności lokomotyw spalinowych eksploatowanych przez PKP, Trakcja i Wagony, nr 12, 1983, s. 333÷335.
 
13.
Gronowicz J., Kadziński A., Łukasiewicz Z., Stan badań nie-zawodności lokomotyw spalinowych eksploatowanych w PKP, w: Materiały Sympozjum „Problemy niezawodności transportu”, Kielce − Cedzyna 1983, s. 73÷79.
 
14.
Gronowicz J., Łukasiewicz Z., Tomaszewski F., Badania trwałości i niezawodności silnika spalinowego lokomotywy ST44, w: Materiały III Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Poznań 1979, s. 605÷610.
 
15.
Guzowski S., Wpływ zużycia fretting na trwałość i niezawodność osi zestawów kołowych, w: Materiały XI Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, t. 2, Kraków i Szczawnica 1995, s. 48÷51.
 
16.
Guzowski S., Wpływ zużycia fretting w elementach pojazdów szynowych na niezawodność i bezpieczeństwo pojazdu w procesie eksploatacji, w: Materiały VI Konferencji Naukowej „Problemy niezawodności transportu”, t. 1, Ustroń −Jaszowiec 1997, s. 137÷144.
 
17.
Guzowski S., Piec P., Analiza niezawodności wagonu towarowego, w: Materiały I Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Kraków − Zawoja 1973, s. 479÷490.
 
18.
Jaźwiński J., Niezdatność techniczna wagonów osobowych ze względu na aparaturę elektryczną, Pojazdy Szynowe, 1/1984, s. 48÷52.
 
19.
Jedynak M., Wpływ temperatury otoczenia na intensywność niesprawności wybranych podzespołów wagonów typu 401Zb, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, kwartalnik PAN, zeszyt 3, 1974, s. 365÷375.
 
20.
Kadziński A., Gotowość systemu eksploatacji lokomotyw spalinowych, w: Materiały Sympozjum „Problemy niezawodności transportu”, Kielce − Cedzyna 1983, s. 107÷115.
 
21.
Kadziński A., Klasa sześciostanowych niezawodnościowych markowskich modeli pojazdów szynowych, Pojazdy Szynowe, 1/2003, s. 53÷60.
 
22.
Kadziński A., Modele niezawodnościowe wagonów osobowych i ich systemów eksploatacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria MRiP, zeszyt 43, 1995, s. 23÷38.
 
23.
Kadziński A., Nauczanie niezawodności pojazdów szynowych wspomagane komputerowo, w: Materiały VIII Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Warszawa − Jachranka 1990, s. 78÷83.
 
24.
Kadziński A., O niezawodności systemu eksploatacji szynowych pojazdów trakcyjnych, w: Materiały III Konferencji Naukowej „Problemy niezawodności transportu”, Ustroń − Jaszowiec 1986, s. 161÷171.
 
25.
Kadziński A., Ocena realizacji cykli obsługowych liniowych lokomotyw spalinowych eksploatowanych w PKP, w: Materiały VII Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Rydzyna 1988, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Maszyny Robocze i Pojazdy, 1988, nr 31, s. 189÷202.
 
26.
Kadziński A., Planowanie eksploatacji obiektów technicznych na etapie projektowania z uwzględnieniem ich niezawodności początkowej, w: Materiały XIX Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 1991, s. 71÷84.
 
27.
Kadziński A., Prognozowanie liczby uszkodzeń lokomotyw spalinowych, w: Materiały IV Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Kraków − Janowice 1983, s. 426÷436.
 
28.
Kadziński A., Symulacja komputerowa procesu obsługiwania wagonów towarowych w wagonowniach pracujących metodą stanowiskową, w: Materiały IX Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Kraków − Muszyna 1992, s. 411÷419.
 
29.
Kadziński A., Stan badań niezawodności w transporcie kolejowym - część 1, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria MRiP, nr 49, 1999, s. 5÷25.
 
30.
Kadziński A., Szacowanie trwałości części sprężarek trakcyjnych V2P-215, Trakcja i Wagony, nr 2, 1985, s. 36÷38.
 
31.
Kadziński A., Wdrażanie niezawodności do planowania eksploatacji pojazdów trakcyjnych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, kwartalnik PAN, zeszyt 1, 1992, s. 47÷56.
 
32.
Kadziński A., Wielostanowe modele lokomotyw spalinowych i ich systemów eksploatacji, w: Materiały X Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, t. 2, Wrocław 1994, s. 89÷105.
 
33.
Kadziński A., Kowalski M., Stan badań niezawodności w transporcie kolejowym - część 2, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria MRiP, nr 51, 2000, s. 5÷23.
 
34.
Kadziński A., Woźniak A., Model diagnostycznoniezawodnościowo-bezpieczeństwowy systemu eksploatacji lokomotyw spalinowych, Pojazdy Szynowe, 3/2000, s. 47÷52.
 
35.
Kadziński A., Woźniak A., Model systemu obsługiwania wagonowni pracującej metodą stanowiskową, w: Materiały V Konferencji Naukowej „Problemy niezawodności transportu”, Spała 1993, s. 248÷258.
 
36.
Kasprzak B., Tomaszewski F., Badania niezawodności kolejowych silników spalinowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria MRiP, nr 35, 1990, s. 87÷99.
 
37.
Klimowicz S., Markiewicz Z., Analiza awaryjności wagonów osobowych, w: Materiały VI Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Wrocław − Radków 1986, Prace Naukowe IKiEM Politechniki Wrocławskiej, seria Konferencje, nr 11, s. 317÷320.
 
38.
Kos S., Michalak J., Podwyższenie trwałości i niezawodności wagonów cystern do przewozu płynnej siarki, w: Materiały I Krajowej Konferencji ”Pojazdy Szynowe”, Kraków − Zawoja 1973, s. 509÷522.
 
39.
Krzyszkowski A., Analiza uszkodzeń silników trakcyjnych taboru elektrycznego Lokomotywowni pozaklasowej w Skarżysku-Kamiennej w 1990 roku, w: Materiały IX Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Kraków − Muszyna 1992, s. 447÷454.
 
40.
Kubala I., Wpływ zużycia komutatorów na niezawodność silników trakcyjnych w okresie pomiędzy naprawami, w: Materiały II Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Kraków − Piwniczna 1977, t. 2, s. 152÷165.
 
41.
Lewandowski P., Raczyński J., Styczniki trakcyjne nowej generacji o zwiększonej niezawodności, Technika Transportu Szynowego, nr 2, 1997, s. 46÷48.
 
42.
Lisowski Z., Badania eksploatacyjne pojazdu szynowego na poduszce magnetycznej kolei RFN. Problem niezawodności, w: Materiały V Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Warszawa − Halin 1984, s. 166÷175.
 
43.
Lisowski Z., Metodyka utrzymania w ruchu pojazdów szynowych, w: Materiały XIII Zimowej Szkoły Niezawodności, Jaszowiec 1985, s. 70÷86.
 
44.
Lisowski Z., Modele niezawodności Boole’a i Markowa z uwzględnieniem wpływu człowieka w praktyce eksploatacyjnej pojazdów szynowych, w: Materiały VI Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Wrocław − Radków 1986, Prace Naukowe IKiEM Politechniki Wrocławskiej, seria Konferencje, nr 11, s. 219÷226.
 
45.
Lisowski Z., Strategia optymalizacji niezawodności pojazdów szynowych, Pojazdy Szynowe, 4/1976, s. 27÷29.
 
46.
Lisowski Z., Zastosowanie teorii Gumbela do oceny niezawodności pojazdów szynowych, Zagadnienia Tarcia, Zużycia i Smarowania, kwartalnik PAN, zeszyt 12, 1972, s. 61÷69.
 
47.
Lisowski Z., Piec P., Określenie trwałości i niezawodności zestawów kołowych lokomotyw elektrycznych, w: Materiały III Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Poznań 1979, s. 359÷373.
 
48.
Magiera J., Eksploatacja kolejowych pojazdów szynowych. Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo systemu, w: Materiały VI Konferencji Naukowej „Problemy niezawodności transportu”, t. 2, Ustroń − Jaszowiec 1997, s. 29÷36.
 
49.
Magiera J., Niezawodność i jakość w pojazdach szynowych, w: Materiały XXVI Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 1998, s. 109÷113.
 
50.
Magiera J., Niezawodność pojazdów trakcyjnych w świetle oceny kosztów ich eksploatacji, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, kwartalnik PAN, zeszyt 3, 1984, s. 485÷491.
 
51.
Magiera J., Niezawodność pojazdów trakcyjnych w świetle oceny kosztów ich eksploatacji, w: Materiały V Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Warszawa − Halin 1984, s. 263÷275.
 
52.
Magiera J., Prognoza niezawodności pojazdów szynowych − metody oceny i analiza trendowa, w: Materiały XXV Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 1997, s. 124÷130.
 
53.
Magiera J., Techniczno−ekonomiczne wskaźniki niezawodności pojazdów szynowych, w: Materiały IV Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Kraków − Janowice 1983, s. 339÷345.
 
54.
Magiera J., Oprzędkiewicz J., Monitorowanie niezawodności pojazdów szynowych, w: Materiały IX Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Kraków − Muszyna 1992, s. 455÷460.
 
55.
Marciniak J., Badania diagnostyczne pojazdów szynowych w czasie realnym, w: Materiały IV Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Kraków − Janowice 1983, s. 353÷363.
 
56.
Marciniak J., Badania niezawodności wybranych typów elektrycznych maszyn trakcyjnych, w: Materiały IV Konferencji Naukowej „Problemy niezawodności transportu", Spała 1990, s. 69÷74.
 
57.
Marciniak J., Kształtowanie niezawodności kolejowych pojazdów szynowych na etapie projektowania i wytwarzania, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, kwartalnik PAN, zeszyt 4, 1991, s. 487÷498.
 
58.
Marciniak J., Metodyka utrzymania w ruchu kolejowych pojazdów szynowych PKP, w: Materiały XIII Zimowej Szkoły Niezawodności, Jaszowiec 1985, s. 87÷106.
 
59.
Marciniak J., Modele niezawodności funkcjonalnej pojazdów szynowych, Trakcja i Wagony, nr 9, 1980, s. 225÷229.
 
60.
Marciniak J., Niezawodność kolejowych pojazdów szynowych, Przegląd Kolejowy, zeszyt 9, 1997, s. 6÷10.
 
61.
Marciniak J., Niezawodność wyposażenia elektrycznego kolejowych pojazdów szynowych, Przegląd Kolejowy, zeszyt 10, 1996, s. 1÷6.
 
62.
Marciniak J., Problemy zwiększenia niezawodności maszyn trakcyjnych elektrycznych pojazdów PKP, Trakcja i Wagony, nr 7, 1989, s. 129÷132.
 
63.
Marciniak J., Restrukturyzacja procesów eksploatacji pojazdów szynowych PKP, w: Materiały IX Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Kraków − Muszyna 1992, s. 461÷465.
 
64.
Marciniak J., Wybrane problemy utrzymania zdatności pojazdów szynowych PKP, w: Materiały VI Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Wrocław − Radków 1986, Prace Naukowe IKiEM Politechniki Wrocławskiej, seria Konferencje, nr 11, s. 241÷248.
 
65.
Marciniak J., Zawodność eksploatacyjna elektrycznych maszyn trakcyjnych i badania przyczyn zawodności, w: Materiały VII Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Rydzyna 1988, t. Badania pojazdów szynowych, s. 81÷86.
 
66.
Marciniak J., Zawodność eksploatacyjna elektrycznych maszyn trakcyjnych PKP, Trakcja i Wagony, nr 8, 1988, s. 164÷167.
 
67.
Marciniak J., Krzyszkowski A., Badania w zakresie zwiększania niezawodności uzwojeń silnika trakcyjnego LK 450, w: Materiały X Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, t. 2, Wrocław 1994, s. 178÷183.
 
68.
Marciniak J., Biliński J., Krawczyk F., Nezawodność wagonów pasażerskich nowej konstrukcji, Problemy Kolejnictwa, zeszyt 116, 1994, s. 37÷54.
 
69.
Matuszak K., Struktura funkcjonalna jako zbiór informacji o obciążeniu elementów maszyny do remontu torów, w: Materiały XII Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe”, t. 2, Rydzyna 1996, s. 195÷200.
 
70.
Matuszak Z., Analiza ilości załączeń i uszkodzeń styczników obwodu rozruchu oporowego i jazdy lokomotyw elektrycznych, w: Materiały VII Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Rydzyna 1988, t. Eksploatacja pojazdów szynowych, s. 34÷49.
 
71.
Matuszak Z., Niezawodność układu styczników rozruchowych lokomotywy elektrycznej jako układu o zmiennej strukturze funkcjonalnej, Problemy Kolejnictwa, zeszyt 111, 1992, s. 58÷71.
 
72.
Matuszak Z., Obserwacja niezawodności elektrycznych pojazdów trakcyjnych w lokomotywowniach, Problemy Kolejnictwa, zeszyt 110, 1992, s. 86÷100.
 
73.
Matuszak Z., Szacowanie niezawodności zmiennych struktur funkcjonalnych na przykładzie układu styczników rozruchowych w obwodzie głównym lokomotyw elektrycznych, w: Materiały VIII Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Warszawa − Jachranka 1990, s. 182÷188.
 
74.
Matuszak Z., Uszkodzenia i wybrane charakterystyki niezawodnościowe obwodu pomocniczych maszyn lokomotyw elektrycznych ET-22, Trakcja i Wagony, nr 4÷5, 1990, s. 74÷77.
 
75.
Matuszak Z., Uszkodzenia i wybrane charakterystyki niezawodnościowe obwodu głównego lokomotyw elektrycznych serii ET-22, Trakcja i Wagony, nr 1/2, 1990, s. 6÷10.
 
76.
Matuszak Z., Uszkodzenia i wybrane charakterystyki niezawodnościowe układu pneumatycznego lokomotyw ET-22, Trakcja i Wagony, nr 4/5, 1989, s. 82÷85.
 
77.
Matuszak Z., Wpływ miejsca i rodzaju uszkodzenia lokomotywy elektrycznej na zablokowanie szlaku kolejowego, w: Materiały V Konferencji Naukowej „Problemy niezawodności transportu”, Spała 1993, s. 267÷274.
 
78.
Matuszak K., Matuszak Z., Zastosowanie zamkniętego systemu obsługi do modelu eksploatacji lokomotyw elektrycznych serii ET22, w: Materiały VI Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Wrocław − Radków 1986, Prace Naukowe IKiEM Politechniki Wrocławskiej, seria Konferencje, nr 11, s. 269÷278.
 
79.
Mierzejewski E., Ocena niezawodności eksploatacyjnej pojazdów trakcyjnych PKP w systemie OSTELOK, w: Materiały IV Konferencji Naukowej „Problemy niezawodności transportu”, Spała 1990, s. 107÷114.
 
80.
Mierzejewski E., Problemy poprawy stanu technicznego wagonów towarowych na PKP, w: Materiały IV Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Kraków − Janowice 1983, s. 245÷255.
 
81.
Mierzejewski E., Zagadnienia niezawodności eksploatacyjnej pojazdów trakcyjnych PKP w systemie OSTELOK, w: Materiały VII Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Rydzyna 1988, t. Eksploatacja pojazdów szynowych, s. 51÷64.
 
82.
Mierzejewski E., Zagadnienie niezawodności eksploatacyjnej pojazdów trakcyjnych PKP w systemie „Ostelok”, Trakcja i Wagony, nr 3, 1989, s. 69÷71.
 
83.
Młynarski S., Oprzędkiewicz J., Modelowanie rozmyte w niezawodności pojazdów szynowych, w: Materiały X Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, t. 2, Wrocław 1994, s. 201÷217.
 
84.
Młynarski S., Oprzędkiewicz J., Zastosowanie adaptacyjnych metod prognozowania niezawodności w eksploatacji pojazdów szynowych, Pojazdy Szynowe, 3/2000, s. 37÷46.
 
85.
Młyńczak M., Nowakowski T., Ocena niezawodności odbieraka prądu, w: Materiały III Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Poznań 1979, s. 320÷324.
 
86.
Moczarski M., Nowe metody obsługiwania pojazdów szynowych cz. 1, Technika Transportu Szynowego, nr 8, 1996, s. 38÷43.
 
87.
Moczarski M., Nowe metody obsługiwania pojazdów szynowych cz. 2, Technika Transportu Szynowego, nr 12, 1996, s. 33÷37.
 
88.
Moczarski M., Obsługiwanie taboru kolejowego - czy potrzebne są zmiany?, Technika Transportu Szynowego, nr 8-9, 1995, s. 44÷50.
 
89.
Moczarski M., Wymagania dotyczące konstrukcji wagonów pasażerskich z punktu widzenia obsługiwania, Technika Transportu Szynowego, nr 2, 1996, s. 26÷34.
 
90.
Monieta J., Analiza uszkodzeń elektrycznych silników trakcyjnych EE 541 oraz silników spalinowych 2112 SSF i a2C22 w Lokomotywowni Szczecin Główny, Trakcja i Wagony, nr 7, 1990, s. 118÷121.
 
91.
Monieta J., Metoda oceny niezawodności kolejowych silników spalinowych a8C22, Trakcja i Wagony, nr 5/6, 1991, s. 122÷126.
 
92.
Nowak R., Węzłowe zagadnienia podwyższania niezawodności pojazdów szynowych na etapie prac badawczo-rozwojowych, w: Materiały III Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Poznań 1979, s. 432÷443.
 
93.
Nowakowski T., Modelowa ocena niezawodności pojazdów szynowych, w: Materiały VI Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Wrocław − Radków 1986, Prace Naukowe IKiEM Politechniki Wrocławskiej, seria Konferencje, nr 11, s. 329÷332.
 
94.
Oprzędkiewicz J., Magiera J., Problematyka niezawodnościowa w pracach Instytutu Pojazdów Szynowych w latach 1971-1996, w: Materiały XXV Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 1997, s. 158÷162.
 
95.
Pawlus J., Piotrowski W., Badania zużywania, trwałości i niezawodności kół zębatych przekładni napędowych w pojazdach trakcyjnych PKP, w: Materiały I Krajowej Konferencji „Pojazdy Szynowe”, Kraków − Zawoja 1973, s.435÷456.
 
96.
Piec P., Analiza eksploatacyjna trwałości pojazdów szynowych, w: Materiały VI Konferencji Naukowej „Problemy niezawodności transportu", t. 2, Ustroń − Jaszowiec 1997, s. 111÷118.
 
97.
Piec P., Sowa A., Analiza niezawodności pojazdów szynowych z uwzględnieniem struktur połączeń, w: Materiały VII Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Rydzyna 1988, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Maszyny Robocze i Pojazdy, 1988, nr 31, s. 225÷232.
 
98.
Plewako S., Wpływ konserwacji silników trakcyjnych na trwałość i niezawodność pojazdów szynowych, w: Materiały III Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Poznań 1979, s. 299÷309.
 
99.
Prażewska M., Prognozowanie niezawodnościowe, w: Materiały V Konferencji Naukowej „Problemy niezawodności transportu”, Spała 1993, s. 283÷295.
 
100.
Przerembel S., Relacje systemotwórcze zintegrowanego systemu badań niezawodności pojazdów szynowych, Trakcja i Wagony, nr 9, 1980, s. 229÷231.
 
101.
Raczyński J., Awaryjność silników trakcyjnych i przetwornic zespołów trakcyjnych EN57, Technika Transportu Szynowego, nr 11-12, 1997, s. 50÷53.
 
102.
Raczyński J., O systemach utrzymania pojazdów szynowych, Technika Transportu Szynowego, nr 11-12, 1995, s. 50÷53.
 
103.
Raczyński J., Panek J., Awaryjność silników trakcyjnych LK 450 i EE 541- porównania i analizy intensywności uszkodzeń, Trakcja i Wagony, nr 8, 1990, s. 143÷146.
 
104.
Raczyński J., Szafrański Z., O ewidencji usterek pojazdów szynowych, Technika Transportu Szynowego, nr 4, 1996, s. 43÷45.
 
105.
Sowa A., Proces napraw bieżących pojazdów szynowych w ujęciu modelu systemu obsługi masowej, Trakcja i Wagony, nr 10, 1985, s. 238÷240.
 
106.
Starowicz W., Zastosowanie strategii odnawiania sekwencyjnego do planowania okresów między kolejnymi naprawami pojazdów trakcyjnych, w: Materiały III Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Poznań 1979, s. 616÷621.
 
107.
Śmiałowski J., Analiza uszkodzeń zespołu napędowego lokomotyw serii EU06/07 w aspekcie zwiększania prędkości jazdy, w: Materiały II Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Kraków − Piwniczna 1977, t. Komunikaty, s. 44÷52.
 
108.
Tomaszewski F., System wspomagający ocenę niezawodności komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym, w: Materiały I Konferencji Badań i Niezawodności, KONBiN, Szczyrk 2001, t. 3, s. 133÷140.
 
109.
Tomaszewski F., Wybór zespołu lokomotywy spalinowej do badań diagnostycznych, w: Materiały IV Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Kraków − Janowice 1983, s. 437÷445.
 
110.
Węclewski S., Optymalizacja utrzymania pojazdów trakcyjnych, w: Materiały III Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Poznań 1979, s. 335÷345.
 
111.
Woźniak A., Matuszak Z., Określenie niezawodności układu styczników w obwodzie rozruchu oporowego i jazdy lokomotywy elektrycznej, w: Materiały VII Konferencji Naukowej „Pojazdy szynowe”, Rydzyna 1988, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Maszyny Robocze i Pojazdy, 1988, nr 31, s. 243÷250.
 
112.
Wójcicki W., Analiza statystyczna wpływu warunków eksploatacji na wykonanie naprawy wagonowej aparatury elektrycznej, Pojazdy Szynowe, 3/1979, s. 46÷54.
 
113.
Wójcicki W., Analiza statystyczna współczynnika czynnego ogrzewania wagonów osobowych, Pojazdy Szynowe, 2/1979, s. 48÷52.
 
114.
Wójcicki W., Czas niezawodnego użytkowania elektrycznego wyposażenia wagonów osobowych, Pojazdy Szynowe, 4/1977, s. 33÷39.
 
115.
Wójcicki W., Estymacja statystyczna współczynnika technicznego wykorzystania instalacji wagonów osobowych, Pojazdy Szynowe, 4/1978, s. 55÷60.
 
116.
Wójcicki W., Intensywność uszkodzeń elektrycznego wyposażenia wagonów osobowych, Pojazdy Szynowe, 2/1980, s. 55÷64.
 
117.
Wójcicki W., Niezdatność techniczna wagonów osobowych ze względu na aparaturę elektryczną, Pojazdy Szynowe, 1/1979, s. 48÷52.
 
118.
Wójcicki W., Trwałość i niezawodność wagonów towarowych, Trakcja i Wagony, nr 7/8, 1981, s. 202÷208.
 
119.
Wójcicki W., Trwałość instalacj ielektrycznej wagonów osobowych, Trakcja i Wagony, nr 9, 1980, s. 232÷233.
 
120.
Wójcicki W., Weryfikacja cyklu obsługi instalacji elektrycznej wagonów osobowych, Trakcja i Wagony, 10/1980, s. 274÷283.
 
121.
Wójcicki W., Wskaźnik MTBF dla urządzeń instalacji elektrycznej wagonów osobowych, w: Materiały III Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Poznań 1979, s. 539÷543.
 
122.
Zaorski M., Określenie wartości oczekiwanej E[Tz] zmiennej losowej Tz określającej czas przebywania w stanie zdatności zespołu urządzeń pojazdów trakcyjnych od naprawy okresowej do uszkodzenia, w: Materiały IV Krajowej Konferencji „Pojazdy szynowe”, Kraków − Janowice 1983, s. 374÷382.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top