PL EN
 
 
REFERENCES (4)
1.
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 
2.
. Tarczewski R.: Badania eksploatacyjne pojazdów szynowych ważnym obszarem pracy laboratorium IPS „TABOR”.
 
3.
. Tarczewski R.: System Jakości stosowany w IPS „TABOR” i kompetencje techniczne gwarancją utrzymania wiarygodności współpracy z klientami.
 
4.
. Tarczewski R.: Certyfikacja pojazdów szynowych narzędziem spełnienia wymagań bezpieczeństwa i interoperacyjności.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top