PL EN
 
 
REFERENCES (29)
1.
Arbib M.A.: Algebraic theory of machines languages and semigroups, Acadimic Press, New York and London 1968.
 
2.
Aho A.V., Hopcrofy I.E., Ullman I.D.:Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych,PWN,Warszawa 1983.
 
3.
Barnes B.: On the groups of automorhism of strongly connected automata, Math.Syst. Theory 4, 4 (1970).
 
4.
Beatty I. C.;On some properties of semigroup of a machine which are preserved under state minimization, Information and Control 11, 3 (1970).
 
5.
Beyga L.: On periodic sums of automata associated with isomorphism, Foundations of Control Enginiering 1,3 (1976).
 
6.
Bocian S.: Złożoność półgrupy charakterystycznej automatów asynchronicznych i ich rozszerzeń, Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk nr 552, Warszawa, 1984.
 
7.
Bocian S., Mikołajczak.: Computational aspect of assigning characteristic semigroup asychronous automata and their extensions, Colloqia Mathematica Societatis Janos Bolyai nr 44,Amsterdam, New York, Budapest, 1985.
 
8.
Bocian S.: Rozprawa doktorska , Politechnika Poznańska, 1986.
 
9.
Bocian S.: The complexity of semigroup characterization of asynchronous strongly connection automation and thier extensions, Computational topology and geometry and computation in teaching mathematic, Universal de Sevilla,1987.
 
10.
Bocian S.: A new method of calculating the smallest common multiple, Computational topology and geometry and computation in teaching mathematic, Universal de Sevilla,1987.
 
11.
Bocian S.: Nowy sposób wyznaczania najmniejszej wspólnej wielokrotności liczb naturalnych, jako model matematyczny automatu w technice komputerowej, Pojazdy szynowe 1/2002.
 
12.
Bocian S.: Złożoność pólgrupy charakterystycznej automatów asynchronicznych silnie spójnych ustalonych analogów ich rozszerzeń związanych z izomorfizmami, TRANSCOMP - XIII INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCES, INDUSTRY AND TRANSPORT, Zakopane 2009.
 
13.
Bocian S.: Nowy sposób wyznaczania najmniejszej wspólnej wielokrotności liczb naturalnych, OR – 9834 (praca nie pu- blikowana).
 
14.
Bocian S: Złożoność półgrupy charakterystycznej sumy pro- stej i iloczynu prostego automatów asynchronicznych silnie spójnych, TRANSCOMP - XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCES, INDUSTRY AND TRANSPORT, Zakopane 2010.
 
15.
Bocian S: Złożoność półgrupy charakterystycznej sumy pro- stej automatów asynchronicznych silnie spójnych ustalonych analogów rozszerzeń związanych z izomorfizmami, TRANSCOMP - XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCES, INDUSTRY AND TRANSPORT, Zakopane 2010.
 
16.
Bocian S: Złożoność półgrupy charakterystycznej iloczynu prostego automatów asynchronicznych silnie spójnych usta- lonych analogów rozszerzeń związanych z izomorfizmami, TRANSCOMP - XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCES, INDUSTRY AND TRANSPORT, Zakopane 2010.
 
17.
Fleck A.C.: Isomorphism groups of automata, J. Assoc. Comp. Mach. 9, 4 (1962).
 
18.
Gecseg F.,Peak J.: Algebraic theory of automata, Akademia Kiado, Budapest, 1972.
 
19.
Grzymała-Busse J.W.: On the periodic reprezentation and reducibility of periodic automata, J.Assoc. Comput. Mach. 16, 3(1969).
 
20.
Grzymała-Busse J.W.: On the endomorphisms of finite automata, Mach. Syst. Theory 4, 4 (1970).
 
21.
[21}Grzymała-Busse J.W.: Podautomaty automatów skończonych związane ze zmianączsu pracy, Politechnika Poznańska, Rozprawy nr.46, Poznań, 1972.
 
22.
Kerntopf P.: Podstawowe pojęcia matematyczne w teorii automatów, PWN, Warszawa 1967.
 
23.
Mikołajczak B., Miądowicz Z.: On the automorphisms group of strongly related automata and structural properties of finite automata and extensions, Foundations of Control Engineering,1,2 (1976).
 
24.
Mikołajczak B.: On the structure of cyclic automata and their generalized periodic sums, Technical Report, Computer Sci- ence Department, Cornell University, 1977.
 
25.
Mikołajczak B.: On the structure of cyclic automata and their generalized periodic sums, Foundations of Control Engi- neering, 3,1 (1978).
 
26.
Mikołajczak B.: Uogólnione przekształcenia okresowe auto- matów skończonych, Politechnika Poznańska, Rozprawy nr.98, Poznań 1979.
 
27.
Mikołajczak B.: Algebraiczna i strukturalna teoria automa- tów, PWN Warszawa - Łódź, 1985.
 
28.
Mikołajczak B.: Przekształcenia i złożoność obliczeniowa problemów w teorii automatów, PWN Warszawa – Poznań, 1988.
 
29.
Oehmke R.H.: The semigroup of a strongly connected automation, Math. Systems Theory, 15 (178).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top