PL EN
 
 
REFERENCES (9)
1.
Dobrowolski G., Nawarecki E.: Sytuacje kryzysowe w systemach agentowych. Automatyka 2005, T 9, Z 1-2. Katedra Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 
2.
Kania D.: Wielokontekstowy sterownik programowalny przyszłości wykorzystujący układy programowalne pSoC. Pomiary Automatyka Robotyka, nr 1/2006.
 
3.
Kołopieńczyk M.: Zastosowanie konwertera adresów do zmniejszenia rozmiaru pamięci mikroprogramowanego układu sterującego ze współdziałaniem kodów. Praca doktorska, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Elektroniki, czerwiec 2007.
 
4.
Starke P.H.: Sieci Petri. PWN, Warszawa 1987.
 
5.
Węgrzyn A.: Symboliczna analiza układów sterowania binarnego z wykorzystaniem wybranych metod analizy sieci Petriego. Praca doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych, 2003.
 
6.
Wolański P.: Modelowanie układów cyfrowych na poziomie RTL z wykorzystaniem sieci Petriego i podzbioru języka VHDL. Praca doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych, 1999.
 
7.
Yager R.R., D.P. Filev.: Podstawy modelowania i sterowania rozmytego. WNT Warszawa 1995.
 
8.
Zadeh L.A.: Fuzzy Sets. Information and Control 8, 1965.
 
9.
Norma IEC 1131 “ Programmable Controllers” wydana w 1993r przez Międzynarodową Komisję Elektroniki (International Electronical Commission IEC).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top