PL EN
 
 
REFERENCES (4)
1.
Madej J, Podsiadło R. ,,Racjonalna struktura usprężynowania wielopoziomowego wagonu specjalnego z wózkami klasycznymi do przewozu ogromnych mas”. Pojazdy Szynowe nr 3/2005.
 
2.
Niezgodziński M, Niezgodziński T. ,,Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe”. Wydanie VI zmienione. WNT Warszawa 1996.
 
3.
Marczewski R, Płończak Z , Podemski J. ,,Wagony towarowe – poradnik techniczny”. Wydanie II uzupełnione. WKŁ Warszawa 1978.
 
4.
,,Instrukcja techniczno – ruchowa obsługi i eksploatacji wagonów Norca 32 i Norca 24 PKP”.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top