PL EN
 
 
REFERENCES (11)
1.
J. Dąbrowski: „Rozważania nad koncepcją napędu tramwajowego dwusystemowego w warunkach polskich”. Technika Transportu Szynowego, Nr 9/1999.
 
2.
W. Czyczuła: „Koncepcja zintergrowanego systemu transportu szynowego dla Krakowa”. Technika Transportu Szynowego, Nr 9/1999.
 
3.
J. Wesołowski: „Pociągiem przez centrum Łodzi”. Technika Transportu Szynowego, Nr 9/1999.
 
4.
W. Czyczuła, A. Tułecki: „Budowa i badania eksploatacyjne pojazdu kolejowo-tramwajowego TRAMKOL 02”. Technika Transportu Szynowego, Nr 6/2000.
 
5.
PN-84/H-93421. Szyny normalnotorowe.
 
6.
Karta UIC 510-2. Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. Wydanie 4 z kwietnia 2004r.
 
7.
PN-91/K-88251. Zestawy kołowe taboru tramwajowego. Kontur bieżni kół elastycznych wagonów tramwajowych.
 
8.
Radreifen 2WU 022-206 h 1800 mm Achsabstand, rysunek niemiecki z r. 1993.
 
9.
PN-92/H-93440. Stal. Szyny tramwajowe z rowkiem.
 
10.
Przepisy D1 – Przepisy techniczne utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych użytku publicznego, wprowadzone Zarządzeniem nr 47 Ministra Komunikacji z dn. 01.06.1982r.
 
11.
Karta UIC 505-1. Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top