PL EN
 
 
REFERENCES (9)
1.
International Union of Railways , Railway Statistics Synopsis 2000- 2009, www.uic.org.
 
2.
Kodeks UIC 345 E pt. Specyfikacje środowiskowe dla nowych pojazdów szynowych, International Union of Railways, Wydanie 1, 1.06.2006.
 
3.
Dyrektywa 2000/53/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 września 2000 w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dziennik oficjalny OJ269, 21.10.2000.
 
4.
Transport Wyniki Działalności w 2010 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 
5.
Materiały informacyjne PKP Cargo S.A.
 
6.
Polityka inwestycyjna PKP w zakresie taboru trakcyjnego i wagonowego na lata 1999-2010, Kraków 1998.
 
7.
Zarządzenie nr 36 Zarządu PKP Cargo S.A. z 9 października 2002 roku w sprawie zasad i trybu wycofywania wagonów towarowych z eksploatacji ze względu na ich stan techniczny, likwidacji wagonów jako środków trwałych i kasacji wagonów wycofanych z eksploatacji. Dokumenty wewnętrzne PKP Cargo S.A.
 
8.
Zasady likwidacji wagonów. Regulamin PKP Cargo S.A. z 20 sierpnia 2009. Dokumenty wewnętrzne PKP Cargo S.A.
 
9.
Materiały przedsiębiorstw przeprowadzających demontaż wagonów towarowych m.in. Wagon Ostrów w Ostrowie Wlkp., Tabor Szynowy w Opolu, spółki grupy PKP Cargo, Olmet w Tarnowskich Górach, Złomstal FHU Podczasy S. w Imbramowicach, Segromet w Sokołowie Podlaskim.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top