PL EN
 
ABSTRACT
The article uses data from Swiss railways as an example, to show the substances released into the environment in the process of rail vehicle braking. Sources of these pollutants have been indicated in terms of volume. The following section describes solutions leading to energy-saving and pollution reduction for the process of friction-based braking in trains and replacing them with environmentally friendly braking systems.
 
REFERENCES (18)
1.
Bregy P., Emissionen von Verbundstoff-Bremsklotzsohlen (Emissions of composite-brakes), Report for the Swiss Federal Railways SBB, BahnUmwelt-Center, Bern, Switzerland, 2004.
 
2.
Burkhardta M., Rossia L., Bollera M., Diffuse release of environmental hazards by railways, Desalination 226 (2008) 106–113.
 
3.
Burkhardt M., Rossi L., Chèvre N., Boller M., Steidle L., Abrecht J., Gächter F., Knabl S. and Kuppelwieser H., Gewässerschutz an Bahnanlagen – Emittierte Stoffe im Normalbetrieb der SBB sowie Grundlagen zu deren Umweltverhalten (Water protection at railroads – emitted substances from regular operation of SBB and fundamentals of their environmental behavior), Report of the Eawag, Duebendorf, Switzerland, 2005.
 
4.
Dyrektywa 2000/60/WE.
 
5.
Madej W., Gazda A., „Badanie termofizycznych właściwości wysokofosforowego żeliwa P30 stosowanego na nowego typu wstawki hamulcowe dla kolejnictwa”, Odlewnictwo Współczesne 4/2009, Instytut Odlewnictwa, Kraków.
 
6.
Madej W., Pysz S., Izdebska-Szanda I., Miklaszewski J., Zdończyk T., Ekologiczna i materiałooszczędna technologia wytwarzania wstawek hamulcowych o stabilnych parametrach jakościowych. Cz.1. Modernizacja technologii z zastosowaniem symulacji komputerowej. Prace Instytutu Odlewnictwa Vol. LIV nr 2, Kraków 2014.
 
7.
Kaluba M. (2000). Badania wstawek hamulcowych. Pojazdy Szynowe, 3(3), 16? 23.
 
8.
Krohn O., Ledbury M., Schwarz H., Railways and the environment, Belgium, Brussels, 2009.
 
9.
PN-92/K-88151 Tabor kolejowy – Obsady, wstawki i kliny klocków hamulcowych – Ogólne wymagania i badania.
 
10.
PN-EN 16185-1 Kolejnictwo. Systemy hamulcowe wieloczłonowych zespołów trakcyjnych. Część 1: Wymagania i definicje.
 
11.
Osborne M. and Montague M., The potential for water pollution from railways, Report CIRIA C643, CIRIA, London, UK, 2005.
 
12.
SBB, Gleisabwässer und Gewässerschutz (Runoff from railway tracks and water protection), Report of Swiss Federal Railways SBB, Bern, Switzerland, 1993.
 
13.
SBB, Unterlagen zur Untersuchung über PM10 (Documents on PM10 investigations), Report of Swiss Federal Railways SBB AG, BahnUmwelt-Center, Bern, Switzerland, 2001.
 
14.
SBB, Environmental Report 2002/2003, Report of Swiss Federal Railways SBB, BahnUmwelt-Center, Bern, Switzerland, 1999.
 
15.
Sitarz M., Hełka A., Piec P., Zając G., Badania eksploatacyjne żeliwnych i kompozytowych wstawek hamulcowych.
 
16.
UIC 541-4 Brakes – Brakes with composition brake blocks. General conditions for certification of composite brake blocks leaflet.
 
17.
U.S. Department of Transportation, Federal Railroad Administration, “Best Practices and Strategies for Improving Rail Energy Efficiency”, Final Report, Washington, USA, 2014.
 
18.
Zysset A., Hugi C. and Pfammatter R., Wegleitung – Gewässerschutz bei der Entwässerung von Verkehrswegen (Technical guidance document – water protection by drainage systems at transportation routes), Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape (SAEFL), Bern, Switzerland, 2002.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top