PL EN
 
ABSTRACT
The article assesses the advantages of utilizing road-rail vehicle in shunting operations on the tracks, instead of the commonly used shunting locomotives powered with a combustion engine. Ecological aspects were the main focus - the emission of toxic substances in exhaust gases. It presents, among others, an example of the emission results of pollutants from selected mass transit vehicles, operated on Polish railway lines. In order to analyze the environmental impact of these vehicles exhaust emissions measurements were performed in certification test conditions (ISO 8178-F) and, what is much more important, also the emissions during actual vehicle operation - using mobile measuring equipment.
 
REFERENCES (10)
1.
Bolewski S., Kowalczyk E.: Lokomotywy spalinowe serii SM42 i SP42. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1986.
 
2.
Gronowicz J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1996.
 
3.
Gronowicz J., Kasprzak B.: Lokomotywy spalinowe. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989.
 
4.
Krzemieniecki A.: Tabor kolejowy. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976.
 
5.
MarciniaK Z., Jakuszko W.: Koncepcja polskiej lokomotywy spalinowej z hybrydowym układem napędowym, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe 2012” – Poznań.
 
6.
Marciniak Z., Stawecki W., Pielecha I., Pielecha J.: Ekologiczne aspekty spalinowych pojazdów szynowych eksploatowanych na krajowych liniach kolejowych. Logistyka, nr 4, 2010.
 
7.
Materiały koncernu Daimler: www.daimler.com, www.mercedes-benz.com (dostęp z dnia 13.03.2015).
 
8.
Materiały Polskich Kolei Państwowych.
 
9.
Medwid M.: Hybrydowe pojazdy kolejowo-drogowe zaprojektowane i wytwarzane w Polsce. Technika Transportu Szynowego, 7? 8/2005, s. 45? 53.
 
10.
www.zwiehoff.com (dostęp z dnia 24.03.2015).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top