PL EN
 
 
REFERENCES (19)
1.
Kaiser B.: Untersuchung des Korrosionsschutzes an Schraubenfedern für Schienenfahrzeuge. Eisenabahntechnische Rundschau Nr. 7+8/2008.
 
2.
Schmidt D.: Tragfeder aus Stahl für Schienenfahrzeuge. Konstruktion, Berechnung, Fertigung. Eine Veröffentlichung des Federnwerkes Langen & Sondermann GmbH&Co.KG. 2002.
 
3.
Sobaś M: Problematyka usprężynowania wózków wagonów towarowych typu Y25. Pojazdy Szynowe nr 1/2014.
 
4.
Sobaś M.: Analiza usprężynowania wózków wagonów towarowych typu Y25. Pojazdy Szynowe nr 2/2014.
 
5.
Karta UIC 432: Wagony towarowe. Prędkości jazdy. Warunki techniczne, które należy spełnić. 11-te wydanie 09/2006.
 
6.
Karta UIC 500: Normalizacja taboru transportowego i jego elementów. Zasady, procedury, 2-gie wydanie, grudzień 2000.
 
7.
Karta UIC 510-1: Wagony towarowe. Układ biegowy standaryzacja. 9-te wydanie z 1.01.78. 14-ście zmian od 1.01.80 do 1.01.97.
 
8.
Karta UIC 517: Wagony towarowe. Części zawieszenia resorowego. Normalizacja. 7-dme wydanie z maja 2007.
 
9.
Karta UIC 518: Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. 4-te wydanie z października 2009.
 
10.
Karta UIC 822: Warunki techniczne dostawy sprężyn śrubowych naciskowych formowanych na gorąco lub na zimno dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. 5-te wydanie z 11.2003.
 
11.
Karta UIC 893: Warunki techniczne dla dostawy blach na płyty prowadnicowe ze stali manganowej. 2-gie wydanie. 06.2004.
 
12.
PN-EN 10089:2002 Stale walcowane na gorąco na sprężyny ulepszane cieplnie. Warunki techniczne dostawy.
 
13.
PN-EN 13298:2003: Kolejnictwo. Elementy zawieszenia. Stalowe sprężyny śrubowe zawieszenia.
 
14.
PN-EN 14363:2007 Kolejnictwo. Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem pojazdów szynowych. Badanie właściwości biegowych i próby stacjonarne.
 
15.
Raport ORE/ERRI: Frage B12 Vereinheitlichung der Güterwagen. Standard-Drehgestell. Bericht Nr.14.Utrecht, 11.1967.
 
16.
Schlussbericht ERRI B12/Rp.17 (8-me wydanie): Program badań wagonów towarowych z podwoziem i strukturą wagonu ze stali (które nadają się do zabudowy sprzęgu pracującego na ściskanie) i których wózki mają ramę stalową. (Versuchsprogramm für Güterwagen mit Untergestell und Wagenkasten aus Stahl (die für den Einbau der Automatischen Zug-Druck Kupplung geeignet sind) und deren Drehgestelle mit stählernem Drehgestellrahmen). Utrecht , 04.1997.
 
17.
Raport ORE/ERRI B55: Sicherheit gegen Entgleisen von Güterwagen in Gleisverwindungen. Bericht 8 (Schlussbericht). Utrecht , April 1983.
 
18.
TSI: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Decyzja Komisji z dnia 13 marca 2013 dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy - wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 
19.
Norma DIN 2089 Teil 1: Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten und Stäben. Berechnung und Konstruktion.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top