PL EN
 
 
REFERENCES (3)
1.
PN-EN 14363: Kolejnictwo. Badania własności dynamicznych dla dopuszczenia (homologacji) pojazdów szynowych. Badania własności biegowych i próby stacjonarne, PKN, Warszawa 2007.
 
2.
Gąsowski W., Sobczak M.: Układy biegowe wagonów kolejowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1987.
 
3.
Biliński J.: Zagadnienia teoretyczne dynamiki pociągów z przechylnym nadwoziem, TTS, nr 6, 2000.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top