PL EN
 
 
REFERENCES (8)
1.
Barbagli M., Rolling Stock and Fire Protection – An Overview of aspects, solutions and requirements. Sesto Fiorentino, Italy 2011.
 
2.
Marciniak Z., Antkowiak M., Bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej QSET 2011, Kraków – Niepołomice, 06.2011.
 
3.
Marciniak Z., Zmodernizowane w ostatnich latach lokomotywy elektryczne i spalinowe w Polsce, Technika Transportu Szynowego, 2011, nr 4.
 
4.
Dyrektywa 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie , załącznik: Techniczna specyfikacja interoperacyjności – Podsystem „Tabor kolejowy – Lokomotywy i tabor pasażerski”.
 
5.
PN-EN 45545 cz. 1 ÷ 7, ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych.
 
6.
Projekty wykonania stałych instalacji gasniczych dla lokomotyw elektrycznych i spalinowych (E6ACT, 6Di, ST44, 753-7, 740, 741, 744, S-200, T448P, ST46) – Materiały firmy PPHU Supodroż i Med.-Gaz-Bis, 2008÷2011.
 
7.
System wykrywania i gaszenia pożaru, Materiały firmy Fogtec Fire Protection, 07.2008.
 
8.
System mgłowy Telesto, Materiały firmy Telesto.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top