PL EN
 
 
REFERENCES (8)
1.
Gąsowski W., Sobaś M.: Nowoczesna skrajnia pojazdów szynowych. Wydawca- Instytut Pojazdów Szynowych „ Tabor”. Poznań 2005.
 
2.
Hecht M., Schirmer A.: Vesuche zur Diagnose von Entgleisungen. ZEV+DET Glassers Annalen Nr. 125 .8.2001.
 
3.
Hubacher W., Scheiber P.: Entgleisungsdetektion beim Rollmaterial der SBB. Schienen der Welt. 11/2000.
 
4.
Sobaś M.: Stan i doskonalenie kryteriów bezpieczeństwa przed wykolejeniem pojazdów Szynowych (1).. Pojazdy Szynowe.4/2005.
 
5.
Sysak J.: Drogi kolejowe. PWN. Warszawa.1982.
 
6.
Draft pr EN 15 227: Railway application. Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies. April 2005.
 
7.
Karta UIC 518: Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. 2-gie wydanie z 01.2003.
 
8.
RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. Aneks1 do załącznika B konwencji ( Umowy) o międzynarodowym przewozie towarów kolejami (CIM). Grupa PKP-Przewozy Towarowe CARGO. Wyd. 01.07.2001.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top