PL EN
 
 
REFERENCES (9)
1.
Biała księga. Europejska polityka transportowa 2010, COM (2001)370, Bruksela 2001.
 
2.
Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144, Bruksela 2011.
 
3.
Raporty roczne PKP Cargo S.A. , www.pkp-cargo.pl.
 
4.
Urząd Transportu Kolejowego, Analizy i monitoring, www.utk.gov.pl.
 
5.
Karta UIC 506. Przepisy dla zastosowania skrajni powiększonych GA, GB,GC.
 
6.
Archiwum IPS „TABOR”.
 
7.
Medwid M.: Polski system transportu kolejowo – drogowego (bimodalnego) Typu „TABOR”. Poznań 2006.
 
8.
Krasoń W., Niezgoda T: Koncepcja i wybrane aspekty badań wagonu kolejowego do przewozu naczep samochodów ciężarowych. Politechnika Warszawska Prace Naukowe. Transport z. 98, 2013, s.321-330.
 
9.
Praca zespołowa naukowo badawcza. Kierujący pracą J. Merkisz. Opracowanie modelu organizacji przewozów intermodalnych naczep siodłowych z wykorzystaniem modułowego systemu transportu kombinowanego, Politechnika Poznańska, Poznań 2012.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top