PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono udział sektora kolejowego w realizacji przewozów intermodalnych. Omówiono ilość i strukturę przewozów w świetle oczekiwań unijnej polityki transportowej. Przedstawiono techniczne parametry infrastruktury kolejowej, warunkujące wdrożenie środków transportu kombinowanego oraz pokazano przykłady prac projektowych specjalnych wagonów do transportu kombinowanego.
 
REFERENCJE (9)
1.
Biała księga. Europejska polityka transportowa 2010, COM (2001)370, Bruksela 2001.
 
2.
Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144, Bruksela 2011.
 
3.
Raporty roczne PKP Cargo S.A. , www.pkp-cargo.pl.
 
4.
Urząd Transportu Kolejowego, Analizy i monitoring, www.utk.gov.pl.
 
5.
Karta UIC 506. Przepisy dla zastosowania skrajni powiększonych GA, GB,GC.
 
6.
Archiwum IPS „TABOR”.
 
7.
Medwid M.: Polski system transportu kolejowo – drogowego (bimodalnego) Typu „TABOR”. Poznań 2006.
 
8.
Krasoń W., Niezgoda T: Koncepcja i wybrane aspekty badań wagonu kolejowego do przewozu naczep samochodów ciężarowych. Politechnika Warszawska Prace Naukowe. Transport z. 98, 2013, s.321-330.
 
9.
Praca zespołowa naukowo badawcza. Kierujący pracą J. Merkisz. Opracowanie modelu organizacji przewozów intermodalnych naczep siodłowych z wykorzystaniem modułowego systemu transportu kombinowanego, Politechnika Poznańska, Poznań 2012.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top