PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the third-generation road-rail shunting tractor based on the CLAAS ARION 620 agricultural tractor. The mechanical, hydraulic and pneumatic structure of the tractor, traction parameters on the track, built-in traction system and the draw and buffer gears give it the characteristics of a universal vehicle designed for driving on roads as well as rail tracks with a normal gauge of 1435 mm or the 1520 mm wide track or a normal and wide track.
 
REFERENCES (9)
1.
M. Medwid, W. Stawecki, J. Czerwiński, W. Jakuszko; Wielozadaniowy ciągnik szynowo-drogowy nowej generacji. Pojazdy Szynowe 3/2016.
 
2.
A. Sienicki; Charakterystyki trakcyjne pojazdu szynowo-drogowego zbudowanego na bazie ciągnika ARION 620. Opracowanie OR-10825 – Archiwum IPS TABOR.
 
3.
Praca zbiorowa; Tablice fizyczno-astronomieczne. Warszawa 2002.
 
4.
Z. Marciniak, M. Medwid; Pojazdy szynowo-drogowe. Wydawnictwo IPS TABOR Poznań 1999.
 
5.
M. Medwid; Hybrydowe pojazdy kolejowo-drogowe zaprojektowane i wytwarzane w Polsce. Technika Transportu Szynowego Nr 7-8/2005.
 
6.
W. Stawecki; Ocena możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania pojazdów szynowych na środowisko naturalne. Rozprawa doktorska – maszynopis. Poznań 2010.
 
7.
K. Bryk, K. Łukaszewski, M. Medwid; Analiza symulacyjna wytrzymałości elementów układów pociągowo-zderznego ciągnika szynowo-drogowego CLAAS ARION 620. OR-10741. Archiwum IPS TABOR.
 
8.
K. Bry, K. Łukaszewski, M. Medwid: Symulacyjne badania bezpieczeństwa ruchu ciągnika szynowodrogowego CLASS ARION 620. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. TRANSPORT XXI WIEKU. Arłamów 30.08÷02.09.2016.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top