PL EN
 
 
REFERENCES (7)
1.
Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela 28.03.2011. Wersja ostateczna.
 
2.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 r. Nr 86 poz 789) z późniejszymi zmianami,.
 
3.
Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 
4.
Cichy R., Medwid M.: Wymagania TSI „Tabor kolejowy – wagony towarowe” do przewozu naczep drogowych w systemach intermodalnych. Pojazdy Szynowe 3/2012.
 
5.
PN-EN 12663-2: 2010. Kolejnictwo – Wymagania konstrukcyjno – wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych – Część 2: Wagony towarowe.
 
6.
Madej J., Medwid M., Cichy R., Jakuszko W., Nowaczyk T.: Modułowy system transportu naczep siodłowych na wózkach kolejowych w ruchu kombinowanym kolejowo-drogowym. Pojazdy Szynowe 2/2013.
 
7.
OR 10368: Sprawozdanie z obliczeń wytrzymałości ramy nośnej tylnego układu jezdnego nadwozia systemu transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w ruchu kombinowanym kolejowo- drogowym, Praca niepublikowana. IPS „TABOR”-Poznań, maj 2013.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top