PL EN
 
 
REFERENCES (9)
1.
Czeskin M. S. Człowiek i hałas, Warszawa 1986.
 
2.
Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 
3.
Koszyk P., Budowa lokomotywy 6Dg, NEWAG, Materiały niepublikowane.
 
4.
Szewczyk Wiesław, Modernizacje lokomotywy SM42 wersja 6Dg produkcji NEWAG Nowy Sącz – nowoczesność, ekologia i ekonomia. Technika Transportu Szynowego nr 4/2010.
 
5.
Dokumentacja systemu utrzymania, CZ LOKO Ceska Trebova, PESA Bydgoszcz S.A. Materiały niepublikowane.
 
6.
Dokumentacja systemu utrzymania, NEWAG S.A. Materiały niepublikowane.
 
7.
Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 rw sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem).
 
8.
Strona internetowa: http://www.ciop.pl, dostęp: listopad 2012.
 
9.
Strona internetowa: http://inforail.pl, dostęp: sierpień 2012.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top