PL EN
 
 
REFERENCES (6)
1.
Piechowiak T., Badanie i modelowanie proce- sów zachodzących w układach pneumatycznych po- ciągów. Politechnika Poznańska, Rozprawy Nr 414, 2007, s. 155. Rozprawa habilitacyjna.
 
2.
Piechowiak T., Pneumatic train brake simula- tion method. Vehicle System Dynamics, V. 47, Issue 12, December 2009, pp. 1473 – 1492.
 
3.
Piechowiak T., Verification of the pneumatic railway brake models. Vehicle System Dynamics, Volume 48, Issue 3, March 2010, pp. 283 – 299.
 
4.
Piechowiak T., Wpływ wybranych parametrów układu hamulcowego na bezpieczeństwo jazdy pociągów towarowych, Politechnika Poznańska 1985, Praca doktorska.
 
5.
[ 5] Schmidt S.,Heine Ch.,Nock M. Walter M ., Beherrschung von Längskräften in sehr langen Gü- terzügen. ZEVrail 133(2009), pp. 358-364.
 
6.
Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego. PKP CARGO, ze zmianami w 2009 r.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top