PL EN
 
 
REFERENCES (7)
1.
B o b r o w s k i D., Modele i metody matematyczne teorii niezawodności, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1989.
 
2.
J a ź w i ń s k i J., Bezpieczeństwo systemów, Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o. o., Warszawa 1993.
 
3.
Ma g i e r a J., Prognozowanie niezawodności w kombinowanym systemie· transportowym, Zużycie i Niezawodność cz. III, PAN, Kraków 1998.
 
4.
O p r z ę d k i e w i c z J., S t o l a r s k i B., Komputerowe monitorowanie niezawodności· samochodów, PWN, Warszawa–Kraków 2000.
 
5.
P i e c P., Ma g i e r a J., Ocena zużycia i niezawodności pojazdów szynowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1994.
 
6.
Praca zbiorowa pod redakcją S.I. Sokołowa, Badanie dynamiki i wytrzymałości wagonów pasażerskich, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1983.
 
7.
S o b a ń s k i M. M i k u l s k i J., Bezpieczeństwo systemów sterowania ruchem kolejowym w świetle wymagań norm CENELE, Przegląd Kolejowy 11/99.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top