PL EN
 
 
REFERENCES (8)
1.
C i chock i Z ., G r z y b A . : Analiza drgań belki Timoshenki przy ruchomych obciążeniach ciągłych o dowolnym kształcie, Zbiór referatów IV Warsztatów Naukowych PTSK – Jelenia Góra 1997, „Symulacja w badaniach i rozwoju”, Warszawa 1998, s. 48–57.
 
2.
C i chocki Z.: Drgania toru kolejowego wywołane ruchem pojazdów, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Transport, z. 31, 1998, s. 57–68.
 
3.
C i chock i Z ., G r z y b A.: Nieliniowość podłoża przy modelowaniu układu dynamicznego pojazd szynowy–tor, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Transport, z. 35, 1999, s. 11–21.
 
4.
C i chock i Z ., G r z y b A.: Wpływ wybranych parametrów nieliniowego podłoża na zachowanie układu dynamicznego pojazd szynowy–tor, Zbiór referatów XIV Konferencji Naukowej Pojazdy Szynowe 2000,¦ Kraków – Arłamów 2000, T I, s. 33–44.
 
5.
C i c h o c k i Z . , G r z y b A . : Identyfikacja parametrów nieliniowego podłoża toru kolejowego, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, nr 28, 2001, s. 83–91.
 
6.
C i chocki Z ., Gr z y b A.: Wpływ wybranych parametrów podłoża toru na jego ugięcia dynamiczne, Zbiór referatów XVII Konferencji Naukowej Pojazdy Szynowe,¦ Kazimierz Dolny, 13 – 15 września 2006, s. 291 – 300.
 
7.
C i chocki Z . : Modelowanie układu pojazd szynowy-tor przy dużych prędkościach jazdy, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2008.
 
8.
H o chbr uck H ., K not he K ., M e i n ke P.: Elastische Zwischenlagen im Gleis lösen Schwingungs- probleme, „Systemdynamik der Eisenbahn“, Hennigsdorf 13,14 X 1994, s. 87–95.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top