PL EN
 
 
REFERENCES (6)
1.
J u szc za k J ., Zastosowanie procedur zarządzania ryzykiem w ocenach zagrożeń na wybranych przejazdach kolejowych w Poznaniu. Praca magisterska, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, promotor A. Kadziński, Poznań 2009, niepublikowane.
 
2.
Strona internetowa: http://www.bezpiecznyprzejazd.... wypadki/, marzec 2010.
 
3.
Strona internetowa: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.n.... Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury z upoważnienia Ministra na interpelację nr 477 w sprawie stanu bezpieczeństwa na strzeżonych i niestrzeżonych przejazdach kolejowych, marzec 2010.
 
4.
Strona internetowa: http://www.rynek-kolejowy.pl/t... bezpieczenstwo.pdf, marzec 2010. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego na styku dróg kołowych i kolejowych. Transport Szynowy - Statystyki i Analizy, nr 11/2007.
 
5.
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. II Tom. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. Praca zbiorowa red. R. Krystek, Politechnika Gdańska. Podrozdział 7.3.2. Kadziński A., Gill A., Integracja pojęć, s. 285÷288, WKŁ, Warszawa 2009.
 
6.
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. III Tom. Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce. Praca zbiorowa red. R. Krystek, Politechnika Gdańska. Podrozdział 4.3. Jamroz K., Kadziński A., Chruzik K., Szymanek A., Gucma L., Skorupski J., Koncepcja metody zarządzania ryzykiem w transporcie, WKŁ, Warszawa 2010, w druku.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top