PL EN
 
 
REFERENCES (10)
1.
Bejenka K., Stegenta P.: Uproszczony model pulpitu maszynisty dla symulatora pojazdu szynowego do cel ów szkolenia maszynistów, Materiały konferencyjne XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe” Trzebaw k/Stęszewa, 4-7 września 2012.
 
2.
Ganczarski J., OpenGL w praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008.
 
3.
Hawkins K., Astle D., OpenGL Programowanie gier, Helion, Gliwice 2003.
 
4.
Hieber G. i inni: OpenAL Programmer’s Guide OpenAL Versions 1.0 and 1.1, Creative Technology Limited, 2007.
 
5.
Lozia Z., Symulatory jazdy samochodem, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008 r.
 
6.
Matulewski J., Dziubiak T., Sylwestrzak M., Płoszajczak R., Grafika, Fizyka, Metody numeryczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
7.
Pielecha J.: OR-9782, Analiza porównawcza dostępnych rozwiązań komercyjnych symulatorów jazdy pojazdów szynowych i analiza efektów ekonomicznych zastosowań symulatorów w szkoleniu maszynistów, Praca niepublikowana, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, Poznań, 2010 r.
 
8.
Pielecha J.: OR-9783, Opracowanie wytycznych do struktury uproszczonego symulatora oraz wybór lokomotywy do realizacji modelu, Praca niepublikowana, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, Poznań, 2010 r.
 
9.
Sterna W., Chodorowski B.: OpenGL i wprowadzenie do programowania gier, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 2008.
 
10.
Wittenbeck L., Milecki Sz., Barna G.: Platforma Stewarta-Gougha jako układ ruchu symulatora jazdy pojazdu szynowego, Materiały konferencyjne XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe” Trzebaw k/Stęszewa, 4-7 września 2012.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top