PL EN
 
 
REFERENCES (5)
1.
Chojnacki, A., Walczak, S.: Badania bezpieczeństwa jazdy po wichrowatym torze. Porównanie wymagań wg ORE, PN-EN i TSI. Pojazdy Szynowe, nr 2/2011, s.34-38.
 
2.
Gąsowski, W., Marciniak, Z.: Konstrukcje oraz modele wózków i układów zawieszeń wagonów i lokomotyw przeznaczonych do jazdy z dużymi prędkościami. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1993.
 
3.
Norma PN-EN 14363.: Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu. PKN, Warszawa 2007.
 
4.
Matej, J.: Modelowanie oraz symulacyjne badania wagonów bimodalnych w kategoriach zagrożenia wykolejeniem. Prace Naukowe, Mechanika, z. 234. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
 
5.
Matej, J.: Symulacyjna metoda oceny poziomu zagrożenia wykolejeniem wagonu towarowego na torze prostym. Przegląd Mechaniczny, Nr 1/2011, s. 20-25.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top