PL EN
 
 
REFERENCES (25)
1.
Beckman L.: Determining the required safety integrity level for your process. ISA Transaction 37, 1998.
 
2.
Dowell A.M.: Layer of protection analysis for determining safety integrity level. ISA Transactions 37, 1998.
 
3.
Fujiyamaa K., Nagaia S., Akikunib Y., Fujiwarab T., Furuyab K., Matsumotob S., Takagib K., Kawabatac T.: Risk-based inspection and maintenance systems for steam turbines. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2004, nr 81.
 
4.
Fórmaniak A.: Zagadnienia integracji gotowości i bezpieczeństwa systemów infrastruktury kolejowej na etapie projektowania. Pojazdy Szynowe, nr 2 2004.
 
5.
Gill A.: Metoda wyznaczania struktury cyklu napraw elementów pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe, nr 3-4/ 2004.
 
6.
Głodek W.: Ryzyko awarii przemysłowych. Jak rozpoznawać i oceniać ryzyko? BMP Chemia Przemysłowa, 2002, nr 4. Strona internetowa: www.sipi61508.com.
 
7.
Głodek W.: Automatyka zabezpieczeniowa w przemyśle procesowym – przegląd unormowań. Warsztaty SIPI61508, Gdynia, maj 28÷29, 2003. Strona internetowa: www.sipi61508.com, 2005.
 
8.
Kadziński A.: O modelach i badaniach symulacyjnych systemów kolejowych pojazdów szynowych w aspekcie ich niezawodności. W: Materiały XXX Zimowej Szkoły Niezawodności nt. Niezawodność systemów, Szczyrk, 2002.
 
9.
Khan F.I., Haddara M. R., Risk-based maintenance of ethylene oxide production facilities. Journal of Hazardous Materials A108, 2004.
 
10.
Knegtering B., Brombacher A.C.: Application of micro Markov models for quantitative safety assessment to determine safety integrity levels as defined by the IEC 61508 standard for functional safety. Reliability Engineering and System Safety, nr 66, 1999.
 
11.
Kosmowski K.T.: Aktualne problemy analizy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem w systemach technicznych. W: Materiały konferencji „Analiza ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem w systemach technicznych”, Gdańsk-Gdynia, 25-27 czerwca, 2001.
 
12.
Markowski A.S., Borysiewicz M.: Zastosowanie analizy warstwy zabezpieczeń do oceny ryzyka dla rurociągów. Strona internetowa: http://manhaz.cyf.gov.pl / manhaz, 2005.
 
13.
Markowski A. S.: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz. 3, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 
14.
Marszal E.M.: Tolerable risk guidelines. ISA Transaction, nr 40, 2001.
 
15.
Norma PN-EN 1050:1999. Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka..
 
16.
Młyńczak M.: Analiza ryzyka w transporcie i przemyśle. Seria NAVIGATOR, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 
17.
Moczarski M.: Nowe tendencje w obsługiwaniu obiektów technicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria MRiP, nr 41, 1994.
 
18.
Nilsson F., Risk based approach to plant life management. Nuclear Engineering and Design, nr 221, 2003.
 
19.
Niziński S.: Eksploatacja obiektów technicznych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2002.
 
20.
Pietrzyk A., Uhl T.: Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie planowania zadań serwisowych. Problemy Eksploatacji, 2005, nr 3.
 
21.
Summers A.E.: Techniques for assigning a target safety integrity level. ISA Transactions 37, 1998.
 
22.
Stavrianidis P.: Bhimavarapu K., Safety instrumented functions and safety integrity levels (SIL). ISA Transaction, nr 37, 1998.
 
23.
Straub D., Faber M.H., Risk based inspection planning for structural systems. Structural Safety, nr 27, 2005.
 
24.
Szopa T.: Niezawodność i bezpieczeństwo. W: Podstawy Konstrukcji Maszyn, t. 1, WNT, Warszawa 1999.
 
25.
Tomaszewski F.: Zagadnienia wyznaczania stanu technicznego złożonego obiektu mechanicznego za pomocą sygnału wibroakustycznego na przykładzie silnika spalinowego pojazdu szynowego. Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej, Seria Rozprawy, Poznań, 1998.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top