PL EN
Wymagania stawiane elementom pochłaniającym energię zderzenia w wagonach-cysternach
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”
 
 
Publication date: 2006-10-02
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2006,4,39-47
 
 
REFERENCES (19)
1.
Nowicki J., Sobaś M.: Kryteria oceny zabezpieczenia pojazdów szynowych przed skutkami zderzeń. Pojazdy Szynowe Nr 3/2006.
 
2.
Schneider S., Staub J.: Kombiniertes Puffer- und Deformationselement für Schienenfahrzeuge. ZEV +DET Glasers Annalen Nr. 123. 09.1999.
 
3.
Alstom LHB GmbH: Präsentation eines Sicherheits-Chemiekesselwagens Cesa mit Crashversuchen. ZEV+DET Glasers Annalen Nr. 124 07.2000.
 
4.
Karta UIC 432: Wagony towarowe. Prędkości jazdy. Warunki techniczne, które należy spełnić. Wydanie 10-te z sierpnia 2005.
 
5.
Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnie pojazdów. Wydanie 10-te z maja 2006.
 
6.
Karta UIC 518: Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. 3-cie wydanie z sierpnia 2005.
 
7.
Karta UIC 518-2: Uzupełnienie do karty UIC 518: Zastosowanie do wagonów towarowych przystosowanych do nacisku zestawu kołowego większego niż 22.5 t i do 25 t. 1-sze wydanie z 06.2004.
 
8.
Karta UIC 521: Wagony pasażerskie i wagony bagażowe, wagony towarowe, pojazdy trakcyjne. Wolne przestrzenie do zarezerwowania na końcach pojazdów. 1-sze wydanie z dnia 1.01.1987 z erratą z dnia 01.07.1990.
 
9.
Karta UIC 526-1:Wagony towarowe. Zderzaki o skoku 105 mm. 2-gie wydanie z 01.07.1998.
 
10.
Karta UIC 530-2: Wagony towarowe. Bezpieczeństwo jazdy. 5-te wydanie z grudnia 2005.
 
11.
Karta UIC 533: Uziemianie ochronne części metalowych pojazdu. 2-gie wydanie z 01.01.1977 z 4-tą zmianą z 01.01.1996.
 
12.
Karta UIC 535-2:Normalizacja i rozmieszczenie stopni, pomostów końcowych, mostków przejściowych, uchwytów, haków do lin, urządzeń uruchamiających pociągowy sprzęg samoczynny i kurków końcowych powietrza wagonów towarowych ze względu na zastosowanie sprzęgu samoczynnego na kolejach członkowskich UIC i OSŻD. 4-te wydanie z 02.2006.
 
13.
Karta UIC 573: Warunki techniczne dotyczące budowy wagonów- cystern. 6-te wydanie z 04.2005.
 
14.
Karta UIC 577: Wagony towarowe. Obciążenia. 4-te wydanie z 12.2005.
 
15.
Karta UIC 700: Klasyfikacja linii kolejowych. Przynależne granice obciążenia wagonów towarowych. 10-te wydanie z 11.2004.
 
16.
ORE DT 320 (B12.B36): Aktualny stan techniki wagonów towarowych i perspektywy na najbliższą przyszłość.( Der aktuelle Zustand der Güterwagentechnik und die Aussichten für die nahe Zukunft). Utrecht, październik 1990.
 
17.
RID: Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses). Aneks 1 do załącznika B konwencji ( Umowy) o międzynarodowym przewozie towarów kolejami (CIM). Grupa PKP-Przewozy Towarowe CARGO. Wyd. 01.07.2001.
 
18.
Raport końcowy ERRI B12/ Rp.17 (8-me wydanie): Program prób wagonów towarowych z podwoziem i strukturą wagonu ze stali ( które nadają się do zabudowy sprzęgu samoczynngo pracującego na rozciąganie i na ściskanie) i których wózki mają ramę stalową. ( Versuchsprogramm für Güterwagen mit Untergestell und Wagenstrukturen aus Stahl (die für den Einbau der Automatischen Zug-Druck Kupplung geeignet sind) und deren Drehgestelle mit stählernem Drehgestellrahmen.) Utrecht , kwiecień 1997.
 
19.
RIV: Umowa o wymianie i użytkowaniu wagonów towarowych przez kolejowe przedsiębiorstwa przewozowe ( Regolamento Internazionale Veicoli). Wydanie obowiązujące od 07.2000.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top