PL EN
 
 
REFERENCES (6)
1.
Nowaczyk T., Wybrane charakterystyki transportu intermodalnego (szynowo-drogowego), Praca magisterska NR TR-M/S-11/2009.
 
2.
Medwid M., Cichy R., Nowaczyk T., Model strukturalny systemu transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w ruchu kombinowanym kolejowo-drogowym, Pojazdy Szynowe nr 2/2011, Wydawnictwo IPS „Tabor” Poznań.
 
3.
Madej J., Medwid M., Cichy R., Jakuszko W., Nowaczyk T., Modułowy system transportu naczep siodłowych na wózkach kolejowych w ruchu kombinowanym kolejowo-drogowym, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe 2012” – Poznań.
 
4.
Medwid M., Cichy R., Ciągnik szynowo-drogowy o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej na działanie sił wzdłużnych, Pojazdy Szynowe nr 1/2010, Wydawnictwo IPS „Tabor” Poznań.
 
5.
Statistics 2007, Union Internationale des societes de transport combine Rail-Route.
 
6.
PN-69/K-02057, Skrajnie budowli.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top