PL EN
 
 
REFERENCES (6)
1.
Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, Wyd. ILiM, Poznań 2009.
 
2.
Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2012.
 
3.
Biała Księga pt. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2011) 144, Bruksela 2011.
 
4.
Rocznik statystyczny Transport. Wyniki działalności w 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 
5.
Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC), M.P. nr 3 poz. 50, 2004.
 
6.
Zielaskiewicz H., Terminale przeładunkowe w Polsce. Problemy techniczne i projektowe – cz. 1, Infrastruktura Transportu 4/2012, s. 50-54.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top