PL EN
 
 
REFERENCES (19)
1.
Adam H.D, Simbürger A., Oreski W.: Viaggio Comfort – Intercity-Reisezugwagen für das 21 Jahrhundert. Eisenbahntechnische Rundschau. Mai 2008. Nr.05.
 
2.
Bergander N., Dendl G., Nefzger A., Nicklisch D.: Die Entwicklung von Rad-Schienenprofilen. ZEV-RAIL Glasers Annalen.10.2003.
 
3.
Gessner R.: Reduktion des Schienenverkehrlärms. Eisenbahningenieur Nr. 58, 3/2007.
 
4.
Hempe T., Siefer T.: Schienenschleifen als Bestandteil einer technisch-wirtschaftlichen Gleisstandhlatung. ZEVrail. Glasers Annalen. Nr. 131.03.2007.
 
5.
Lichtenberger B.: Das System Gleis und seine Instandhaltung. Eisenbahningenieur. Nr.58 1/2007.
 
6.
Madeyski T.: Fahrwerkstechnik- im Zusammenwirken mit dem Fahrweg und dem Fahrzeugkasten. Eisenbahntechnische Rundschau Nr. 48. September 1999.
 
7.
Müller R: Aktuelle Probleme der Berührungsgeometrie Rad/Schiene. ZEV+DET Glasers Annalen .02/03 2000.
 
8.
Scheunemann E., Kölbe T., Müller R.: Geometrie Rad/Schiene, ein gemeinsames Thema für Fahrzeug und Fahrweg. ZEVRail Glasers Annalen Nr.129. Tagungsband SFT Graz 2005.
 
9.
Sobaś M.: Ekwiwalentna stożkowatość styku koło-szyna i jej znaczenie we współczesnej analizie własności dynamicznych pojazdu szynowego. Pojazdy Szynowe Nr 1/2005.
 
10.
Thompson D., Janssens M., Dittrich M.: Rollgeräusche durch den Rad/Schiene-Kontakt. Beurteilung von Lärmminderungsmaßnahmen. ZEV+DET Glasers Annalen nr 121, 02/03.1997.
 
11.
Zacher M.: Erfahrungen über das Zusammenwirken von Fahrzeug und Fahrweg im Hochgeschwindigkeitsverkehr bei der Deutschen Bahn AG. ZEVrail Glasers Annalen nr 132, 6/7.2008.
 
12.
Karta UIC 510-2: Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4-te wydanie, kwiecień 2002.
 
13.
Karta UIC 518: Badania i homologacja pojazdów szynowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. 3-cie wydanie, październik 2005.
 
14.
Karta UIC 660: Przepisy dotyczące zapewnienia technicznej kompatybilności dla pociągów dostosowanych do wysokich prędkości. Wydanie 2, sierpień 2002.
 
15.
PN-EN 13261:2004: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózki-Osie- Wymagania dotyczące wyrobu.
 
16.
PN-EN 13262:2005: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózki- Koła-Wymagania dotyczące wyrobu.
 
17.
PN-EN 13715: 2006: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózki-Koła-Zarys zewnętrzny koła.
 
18.
PN-EN 13749:2005: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózki-Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków.
 
19.
PN-EN 14363:2005: Kolejnictwo- Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem pojazdów szynowych. Badania własności biegowych i próby stacjonarne.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top