PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the problems related to the reasons of rolling bearings overheating of the freight wagons during operation. This question is significant as being related to driving safety. It affects the safety of the rolling stock and railway infrastructure. Hence, it may be concluded that attention should be paid to the quality of the bearing node assembly and to a diagnostic system located along the railway infrastructure, designed to detect the overheated rolling bearings.
 
REFERENCES (32)
1.
Sobaś M. Wpływ omaźnicowych zestawów kołowych na bezpieczeństwo eksploatacyjne wagonów towarowych. Pojazdy Szynowe nr 4/2016.
 
2.
Sobaś M. Zastosowanie uszczelnień filcowych we współczesnych węzłach układów biegowych pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe nr 1/2018.
 
3.
Sobaś M. Wytyczne do określenia nośności osi zestawów kołowych wagonów towarowych z czopem o wymiarach Ø120×179 mm. Pojazdy Szynowe nr 2/2019.
 
4.
Sobaś M. Analityczne określenie nośności osi zestawów kołowych wagonów towarowych. Pojazdy Szynowe nr 3/2019.
 
5.
Sobaś M. Określenie ugięcia osi z czopem o wymiarach Ø 120×179 mm zestawów ko³owych wagonów towarowych. Pojazdy Szynowe. Nr 4/2019.
 
6.
PN-EN 13103-1:2018. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Część1: Zasady konstrukcji osi z czopami zewnętrznymi.
 
7.
PN-EN 12080:2017. Kolejnictwo. Maźnice. Łożyska toczne.
 
8.
PN-EN 12081:2017. Kolejnictwo. Maźnice. Smary.
 
9.
PN-EN 12082:2017. Kolejnictwo. Maźnice. Badania eksploatacyjne.
 
10.
PN-EN 14363+A1:2019. Kolejnictwo. Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych przed dopuszczeniem do ruchu. Badania własności dynamicznych i próby stacjonarne.
 
11.
PN-EN 14865-1+A1:2011. Kolejnictwo. Smary do maźnic. Część 1: Metoda badania smarności smarów.
 
12.
PN-EN 14865-2+A2:2011. Kolejnictwo. Smary do maźnic. Część 2: Metoda badania stabilności mechanicznej przy ruchu pojazdu z prędkością do 200 km/h.
 
13.
PN-EN 15273-1+A1:2017. Kolejnictwo. Skrajnie. Część 1: Postanowienia ogólne. Wymagania wspólne dla infrastruktury i pojazdów szynowych.
 
14.
PN-EN 5273-2+A1:2017. Kolejnictwo. Skrajnie. Część 2: Kolejnictwo. Skrajnia pojazdów szynowych.
 
15.
PN-EN 15273-3+A1:2017. Kolejnictwo. Skrajnie. Część3: Kolejnictwo. Skrajnie budowli.
 
16.
PN-EN 15437-1:2009. Kolejnictwo. Monitorowanie stanu maźnicy. Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania. Część 1: Urządzenia przytorowe i maźnice pojazdów szynowych.
 
17.
PN-EN 15437-2:2012. Kolejnictwo. Monitorowanie stanu maźnicy. Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania. Część 2: Wymagania dotyczące eksploatacji systemów pokładowych do monitorowania temperatury.
 
18.
PN-EN 50121-3-1:2017. Zastosowania kolejowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 3-1: Tabor-Pociąg i kompletny pociąg.
 
19.
PN-EN 50121-4:2017. Zastosowania kolejowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 4:Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji.
 
20.
PN-EN 50124-3:2003. Zastosowania kolejowe. Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom. Część 3:Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji.
 
21.
PN-EN 50125-1:2014. Zastosowania kolejowe. Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom. Część 1:Tabor i wyposażenie pokładowe.
 
22.
PN-EN 50125-3:2003. Zastosowania kolejowe. Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom. Cześć 3:Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji.
 
23.
PN-EN 50155:2018. Zastosowanie kolejowe. Tabor. Wyposażenie elektroniczne.
 
24.
PN-EN 60950-1:2007. Zastosowania kolejowe. Urządzenie techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1:Wymagania podstawowe.
 
25.
PN-EN 61373:2011. Zastosowania kolejowe. Wyposażenie taboru kolejowego. Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje.
 
26.
PN ISO 14644-1:2016-03. Pomieszczenie czyste i związanie z nimi środowiska kontrolowane.
 
27.
Karta UIC 510-1. Wagony towarowe. Układ biegowy. Normalizacja. 9-te wydanie z 1.01.78. 14 zmian od 1.01.80 do 1.07.97.
 
28.
Karta UIC 579-2. Conditions for the technical transfer inspection of wagons. Cancelled 1.02.2003.
 
29.
Karta UIC 660. Przepisy dotyczące zapewnienia kompatybilności technicznej dla pociągów dla stosowania wysokiej prędkości. 2-gie wydanie. Luty 2002. sierpień 2002.
 
30.
ISO 14387-1:2005. Ground-borne noise and vibration arising from rail systems. Part 1: General guidance.
 
31.
ISO 15243:2017. Łożyska toczne. Uszkodzenia i awarie. Warunki, cechy i przyczyny.
 
32.
Warunki techniczne ITN-30.wyd. B. Łożyska toczne. Montaż i rewizja okresowa łożysk typu NJ+NJP zestawów kołowych wagonów osobowych i towarowych. Centrala Handlowa Przemysłu Precyzyjnego „PREMA”. Warszawa 1980.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top