PL EN
 
 
REFERENCES (15)
1.
Teobald Neuman: Wagony i hamulce kolejowe. Wyd. 3. Budowa i eksploatacja. Warszawa: Wydaw. Komunik.i Łączn., 1976.
 
2.
Kalinkowski Adam, Orlik Andrzej: Wagony kolejowe i hamulce. Wyd. 2. Warszawa : Wydaw. Komunik.i Łączn., 1985.
 
3.
Paweł Zalewski, Piotr Siedlecki, Arkadiusz Drewnowski: Technologia transportu kolejowego. Warszawa : Wydaw.Komunik.i Łączn., 2004.
 
4.
Piechowiak T., Kaluba M.: Zadania IPS „TABOR" w projekcie MODBRAKE dla UE. Pojazdy Szynowe nr 3/2010.
 
5.
Piechowiak T.: Hamulce pojazdów szynowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.
 
6.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 roku w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.
 
7.
Karta UIC 540: Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla pociągów towarowych i osobowych.
 
8.
Karta UIC 541-1: Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części hamulca.
 
9.
Karta UIC 541-5: Hamulce. Elektropneumatyczne hamulce (ep-hamulce). Elektropneumatyczne mostkowanie hamulca bezpieczeństwa: Wyd. 5; Grudzień 2005.
 
10.
Modbrake Standard DEL_ D4_3_FTI_WP4_4d.
 
11.
Modbrake standards DEL_ D4_3_FTI_WP4_4f.
 
12.
De Maria F.: Systems requirements/specifications with standardised interfaces for interchangeability for the air supply module. Modbrake DEL_D4_3_FTI_WP4_4h; 09.07.2009 r.
 
13.
De Maria F.: Prototypes of Brake Control Modules. DEL_ D6_1_FTI_WP6_090717; 17.07.2009r.
 
14.
Pescarmona F., Martinelli M., Negro M.: Description and construction of test benches for articulated EMU and conventional architecture EMU. FP6 Project: PLT-031498; 13.12.2009r.
 
15.
Karta UIC 541-6: Brakes - Electropneumatic brake (ep brake) and Passenger alarm signal (PAS) for vehicles used in hauled consists. Wyd. 1, Październik 2010.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top