PL EN
 
 
REFERENCES (12)
1.
Norma Europejska. EN-14363:2002. Kolejnictwo. Badania własności dynamicznych dla dopuszczenia (homologacji) pojazdów szynowych. Badania własności biegowych i próby stacjonarne.
 
2.
J. Kisilowski. Dynamika układu mechanicznego pojazd szynowy - tor. PWN Warszawa 1991.
 
3.
J. J. Kalker. A Fast Algorithm for the Simplified Theory of Rolling Contact. Vehicle System Dynamics 11 (1982).
 
4.
Carter, F. W.. On the action of a locomotive driving wheel. Proc. Roy. Soc. Lond. Ser A, 112, 151-157, 1926.
 
5.
Vermeulen, P. J. and Johnson, K. L.. Contact of nonspherical elastic bodies transmitting tangenial forces. Trans. ASME, 1964.
 
6.
Jaschinski, A. Chollet, H. Iwnicki, S .D. Wickens, A. H., Von Wurzen J. The application of roller rigs to railway vehicle dynamics. Veh. Syst. Dyn., 31,345-392, 1999.
 
7.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2008/232/WE). TSI – specyfikacja techniczna interoperacyjności podsystemu „Tabor” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.
 
8.
TTS 11/2004. Konrad Gawłowski. Założenia i koncepcja modernizacji lokomotywy elektrycznej serii ET22.
 
9.
S. Piątek, S. Węclewski, J. Żałopa. Lokomotywy spalinowe serii SP45. W. K. i Ł. Warszawa 1977.
 
10.
H. Maciszewski, J. Pawlus, S. Sumiński. Lokomotywy elektryczne serii EU06 i EU07. W. K. i Ł. Warszawa 1973.
 
11.
Z. Marciniak, A. Sienicki. Pojazdy Szynowe 1/2000. Analiza pracy układu biegowego lokomotywy EP 09 (104E) w aspekcie poprawy dynamiki podłużnej i trwałości układu napędowego.
 
12.
E6ACT Dragon w IPS Tabor (pol.). Rynek Kolejowy, 22 marca 2010.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top