PL EN
 
 
REFERENCES (4)
1.
Opis patentowy B1 201613 z dnia 30.04.2009: ,,Zestaw kołowy dla pojazdów szynowych o zmiennym rozstawie kół" Twórcy wynalazku: Jerzy Madej, Marian Medwid, Włodzimierz Stawecki, Zdzisław Pawlak.
 
2.
Opis patentowy B1 202614 z dnia 31.07.2009: ,,Zestaw kołowy dla pojazdów szynowych o zmiennym rozstawie kół" Twórcy wynalazku: Jerzy Madej, Marian Medwid, Włodzimierz Stawecki, Zdzisław Pawlak.
 
3.
K r e m p e l G., Untersuchungen an Kratfahrzeugrefen, Automobiltechnische Zeitschrift 1967, 60(8), pp. 262-268.
 
4.
P i o t r o w s k i J., Kalker’s algorithm Fastsim solves tangential contact problems with slip-dependent friction and friction anisotropy, Vehicle Systems Dynamics, Vol. 48, No. 2010, 869-889.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top