PL EN
 
 
REFERENCES (19)
1.
Garstka T.: System pomiarowy do badań właściwości wyrobów stalowych z wykorzystaniem zjawiska Barkhausena. Pomiary, Automatyka i Robotyka. Nr 6/2008.
 
2.
Jurga S., Piec P.: Metoda monitoringu zużycia kół jezdnych tramwaju. Pojazdy Szynowe Nr 3/2002.
 
3.
Marciniak J.: Diagnostyka techniczna kolejowych pojazdów szynowych. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa.1982.
 
4.
Schöbel A., Walter M.: Sicherheitsrelevante Parame- ter im Eisenbahnwesen. Eisenbahntechnische Rundschau Nr. 12/2009.
 
5.
Starczewska M.: Lasery pod kołami. Kurier PKP. 3/20/01.2008.
 
6.
Szala J.: Przegląd możliwości diagnozowania obiektów technicznych ze względu na zmęczeniowe pęka- nie. Przegląd mechaniczny Nr 4/2003.
 
7.
Karta UIC 510-3: Wagony towarowe. Badania stanowiskowe ram 2 i 3 osiowych wózków wagonów towarowych. 1-sze wydanie z 1.01.1989, nowy nakład 1.07.1994 oraz errata z 1.07.1997.
 
8.
Karta UIC 515-3: Pojazdy szynowe. Wózki i układy biegowe. Metoda do obliczeń osi zestawów kołowych.
 
9.
Karta UIC 515-4: Pojazdy kolejowe dla transportu pasażerów. Wózki toczne. Układy biegowe. Badania wytrzymałościowe ram wózków. 1-sze wydanie z 1.01.1993.
 
10.
Karta UIC 615-4: Pojazdy trakcyjne. Wózki i układy biegowe. Badania. wytrzymałościowe konstrukcji ram wózków. 2-gie wydanie z 02.2003.
 
11.
Karta UIC 893: Warunki techniczne dla dostawy blach na płyty prowadnicowe ze stali manganowej. 2- gie wydanie z 06.2004.
 
12.
PN-EN 13103:2003: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych tocznych. Zasady konstrukcji.
 
13.
PN-stawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych napędnych. Zasady konstrukcji.
 
14.
PN-EN 13261:2008: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
15.
PN-EN 14363: 2005 (U): Kolejnictwo. Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem pojazdów szynowych. Badania własności biegowych i próby stacjonarne.
 
16.
pr EN 13749:2005: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Metoda określenia wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków.
 
17.
Raport OREIERRI B55 Rp.8: Bezpieczeństwo przejazdu wagonów towarowych podczas przejazdu przez tory wichrowate (niem. „Sicherheit gegen Entgleisen von Güterwagen in Gleisverwindungen”). Utrecht, kwiecień 1983.
 
18.
Raport OREIERRI B136IRp.11ID. Zestawy kołowe z nasadzanymi łożyskami tocznymi. Konstrukcja, utrzymanie i standaryzacja. Obliczenie osi zestawów kołowych dla wagonów towarowych i osobowych. Utrecht, kwiecień 1979.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Nr 1771 z dnia 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych. Dziennik Ustaw Nr 212.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top