PL EN
RESEARCH PAPER
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the result of modernization of the SM42 locomotive carried out by H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych from Poznań (Poland). The scope of modernization was discussed and the parameters of the locomotive before and after the introduced changes were presented. The new engine used in the locomotive was described and its parameters confirming the fulfillment of the requirements of the STAGE V standard were presented. Moreover, further development opportunities for the SM42 6D-FPS locomotive were discussed.
 
REFERENCES (16)
1.
Andrzejewski M, Daszkiewicz P, Rymaniak Ł, Merkisz J, Kamińska M. Impact of modernization of locomotives operated in Poland on the emission of toxic compounds in exhaust gases. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. 2018;19(12): 54-57. https://doi.org/10.24136/atest....
 
2.
Andrzejewski M, Daszkiewicz P, Urbański P, Rymaniak Ł, Woch A. Impact of a locomotive engine modernizatio on fuel consuption. Matec Web Conf. 2021;338:01001. https://doi.org/10.1051/matecc....
 
3.
Florentsev S, Polyukhovych V, Evpakov V. Modernization of industrial shunting diesel locomotives for technological railway transport. 2022 International Ural Conference on Electrical Power Engineering (UralCon), Magnitogorsk. 2022:64-68. https://doi.org/10.1109/UralCo....
 
4.
Investment plans of freight carriers 2022-2030 (in Polish) https://utk.gov.pl/pl/aktualno... (accessed on 2023.09.26).
 
5.
Liudvinavičius L, Jastremskas V, Modernization of diesel-electric locomotive 2M62 and TEP-70 locomotives with respect to electrical subsystem. Procedia Engineering. 2017;187:272-280. https://doi.org/10.1016/j.proe....
 
6.
Marciniak Z, Polonizacja, remotoryzacja i modernizacja lokomotyw spalinowych eksploatowanych w kraju. Pojazdy Szynowe. 2010;1:17-31. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
7.
Marciniak Z. Electric and diesel locomotives modernised in Poland. Technika Transportu Szynowego. 2011;4(18):14-35.
 
8.
Michalak P, Jakuszko W, Far M. Modern systems and assemblies in modernized 6Di and 19D locomotives. Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe. 2018;(2):38-51. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
9.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. 2018 poz. 1286. https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
10.
Shunting diesel locomotivehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Fablok_6D (accessed on 2023.09.26).
 
11.
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”, Raport z Badań, Badania drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka w kabinie zmodernizowanej lokomotywy spalinowej typu 6D-FPS serii SU-4220.
 
12.
SM42-916 diesel locomotive https://en.wikipedia.org/wiki/... (accessed on 2023.09.26).
 
13.
Stawecki W, Marciniak Z, Pielecha I, Pielecha J. Ekologiczne aspekty modernizacji lokomotyw spalinowych w Polsce. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. 2013;98:615-624.
 
14.
Szewczyk W. Modernizacja lokomotywy SM42 wersja 6Dg produkcji Newag Nowy Sącz – nowoczesność, ekologia i ekonomia (in Polish). Technika Transportu Szynowego. 2010;4:22-24. https://yadda.icm.edu.pl/bazte....
 
15.
Szkoda M, Tułecki A. Analiza efektywności modernizacji lokomotywy manewrowej serii SM42 (in Polish). Technika Transportu Szynowego. 2011;1-2:77-81. https://yadda.icm.edu.pl/bazte....
 
16.
Tułecki A. Modele decyzyjne w odnowie parku spalinowych pojazdów trakcyjnych. Technika Transportu Szynowego 2005;9:69-73. https://bibliotekanauki.pl/art....
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top