PL EN
 
 
REFERENCES (27)
1.
Sobaś M.: Diagnostyka osi zestawów kołowych układów biegowych pojazdów trakcyjnych i tocznych. Pojazdy Szynowe nr 4/2010.
 
2.
Sobaś M.: Kryteria obiektywnej oceny prognozowanych stanów osi zestawów osi zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych. Pojazdy Szynowe nr 1/2011.
 
3.
Sobaś M.: Zabiegi technologiczne zwiększające żywotność osi zestawów kołowych. Pojazdy Szynowe nr 4/2011.
 
4.
Sobaś M.: Przedsięwzięcia zwiększające prognozowaną żywotność osi zestawów kołowych w skali unii europejskiej. Pojazdy Szynowe nr 1/2012.
 
5.
Stasiak L.: Doświadczalna determinacja charakterystyk wytrzymałości zmęczeniowej osi zestawów kołowych pojazdów szynowych. Rozprawy Nr 173. Poznań 1986.
 
6.
Tauscher H.: Dauerfestigkeit von Stahl und Gusseisen. 4-te neuaufbearbeitete Auflage, Leipzig 1982.
 
7.
EN 473: Kwalifikacja i certyfikacja personelu do badań nieniszczących. Ogólne zasady.
 
8.
PN-EN 13103:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych tocznych. Zasady konstrukcji.
 
9.
PN-EN 13104:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych napędnych. Zasady konstrukcji.
 
10.
PN-EN 13260:2009: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Zestawy kołowe. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
11.
PN-EN 13261+A1:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
12.
PN-EN 13262+A1:2009: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
13.
PN-EN 13715:2008: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Zewnętrzne zarysy wieńców kół.
 
14.
PN-EN 13979-1:2007: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła monoblokowe. Procedura dopuszczenia. Część 1: Koła kute i walcowane.
 
15.
PN-EN 15313: Kolejnictwo. Zestawy kołowe znajdujące się w eksploatacji. Utrzymanie zestawów kołowych w stanie zabudowanym lub po demontażu.
 
16.
PN-64/H-84027: Stal dla kolejnictwa. Osie zestawów kołowych. Gatunki.
 
17.
PN-84/H-84027/03: Stal dla kolejnictwa. Osie zestawów kołowych do pojazdów szynowych. Gatunki.
 
18.
PN-91/H-84027/03: Stal dla kolejnictwa. Osie zestawów kołowych do pojazdów szynowych. Gatunki.
 
19.
PN-92/K-91048: Wagony towarowe. Osie zestawów kołowych.
 
20.
Karta UIC 510-1: Wagony towarowe. Układ biegowy-Normalizacja. 9-te wydanie z 1.01. 1978. 14-ście zmian od 1.01.1980 do 1.01.1997.
 
21.
Karta UIC 510-5: Dopuszczenie kół monoblokowych –zastosowany dokument dla EN 13979-1.2-gie wydanie z maja 2007 roku.
 
22.
Karta UIC 515-3: Pojazdy kolejowe. Wózki-układy biegowe. Metoda obliczeń osi zestawów kołowych. 1-sze wydanie z 1.07.1994.
 
23.
Karta UIC 811-1: Warunki techniczne na dostawę osi zestawów kołowych dla nowobudowanych pojazdów trakcyjnych i wagonów. 4-te wydanie z 1.01.1987 (karta unieważniona 2005 rok).
 
24.
Karta UIC 813: Warunki techniczne na dostawę zestawów kołowych dla taboru trakcyjnego i wagonów. 2-gie wydanie z grudnia 2003.
 
25.
Karta UIC 960: Kwalifikacja i certyfikacja personelu odpowiedzialnego za prowadzenie badań nieniszczących elementów zespołów pojazdów szynowych w procesie ich utrzymania. 2-gie wydanie z grudnia 2001.
 
26.
Raport ORE/ERRI B12/Rp.14/D: Frage B12. Vereinheitlichung der Güterwagen. Standard-Drehgestell. Bericht Nr.14. Utrecht, listopad 1967.
 
27.
Raport ORE/ERRI B136/Rp.11/D: Zestawy kołowe z nasadzanymi łożyskami tocznymi. Konstrukcja, utrzymanie i standaryzacja. Obliczenie osi zestawów kołowych dla wagonów towarowych i osobowych. Utrecht, kwiecień 1979.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top