PL EN
 
 
REFERENCES (8)
1.
Ma r c i n i a k Z., Dotychczasowe projekty modernizacji lokomotyw spalinowych w Polsce, Technika Transportu Szynowego, 9/2005.
 
2.
T u ł e c k i A., Modele decyzyjne w odnowie parku spalinowych pojazdów trakcyjnych, Technika Transportu Szynowego, 9/2005.
 
3.
Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP Cargo S.A. Etap IV Modernizacja manewrowej lokomotywy spalinowej serii SM42, Projekt badawczy, Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych, Kraków, 2007.
 
4.
Ocena efektywności modernizacji lokomotywy serii SM42 w oparciu o bieżące dane eksploatacyjne, Projekt badawczy, Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych, Kraków 2010.
 
5.
[ 5 ] S z k o d a M., Metoda oceny kosztu cyklu trwałości (LCC) pojazdu szynowego. Konferencja SITK: Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji, Cedzyna 2006.
 
6.
[ 6 ] S z k o d a M., Analiza kosztu cyklu trwałości LCC w ocenie pojazdów szynowych. Seminarium SITK: Rynek lokomotyw – rozwiązania techniczne. Aspekty prawne i ekonomiczne modernizacji lokomotyw, Dobieszków 2006.
 
7.
[ 7 ] T u ł e c k i A., S z k o d a M., Koszt cyklu trwałości LCC jako model decyzyjny modernizacji pojazdów szynowych, XVII Konferencja Naukowa POJAZDY SZYNOWE. Kazimierz Dolny, 2006 .
 
8.
[ 8 ] H a w r a n e k P.M., B e h r e n s W., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top