PL EN
 
ABSTRACT
Combustion engines with self-ignition of rail vehicles, due to the good points that they have, still remain the main source of drive of such type vehicles. However, the harmful effect on natural environment of these engines is significant. In Poland many types of combustion traction vehicles, whose engines often do not meet the requirements of limits for toxicity of exhaust gas, are operated. The article presents the currently used systems and assemblies allowing to reduce the negative impact of combustion traction vehicles on the environment.
 
REFERENCES (14)
1.
Ekologiczna moc hybrydy. Materiał reklamowy firmy Railpower Technologies Corp.
 
2.
Kettner J., Moving Towards Sustainable Mobility a Strategy for 2030 and Beyond for the European Railway Sector. 12 UIC Sustainability Conference, Venice 2012.
 
3.
Marciniak Z., Stawecki W., Merkisz J., Pielecha I., Pielecha J., Możliwości modyfikacji taboru spalinowego w celu zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne. Technika Transportu Szynowego, nr 3, 2011, s. 43-48.
 
4.
Marciniak Z., Stawecki W., Pielecha I., Pielecha J., Ekologiczne aspekty spalinowych pojazdów szynowych eksploatowanych na krajowych liniach kolejowych. Logistyka, nr 4, 2010.
 
5.
Materiały firmy Progress Rail Services: www.progressrail.com.
 
6.
Materiały firmy Rail Propulsion Systems: www.railpropulsion.com.
 
7.
Merkisz J., Pielecha I., Alternatywne napędy pojazdów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
 
8.
Multi Gensets Locomotives for Canadian Railways. Rail – Government Interface, 2007 (prezentacja firmy svensk tagtechnik AB (Szwecja).
 
9.
Park P.W., Downey M., Youngren D., Bruestle C.: Advanced Aftertreatment System Development for a Locomotive Application, ASME 2012 Internal Combustion Engine Division Fall Technical Conference ICEF2012, September 23-26, 2012, Vancouver, Canada.
 
10.
Pielecha I. Marciniak Z., Wpływ silników spalinowych pojazdów trakcyjnych eksploatowanych w kraju na środowisko – próby i badania oraz wytyczne dla redukcji emisji składników szkodliwych. Pojazdy Szynowe, nr 1, 2009, s. 34-43.
 
11.
Postrzednik S., Żmudka Z., Termodynamiczne oraz ekologiczne uwarunkowania eksploatacji tłokowych silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 
12.
Rokosch U., Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
 
13.
http://railworksamerica.com/ (dostęp z dnia 13.04.2015).
 
14.
http://www.up.com/ (dostęp z dnia 13.04.2015).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top