PL EN
 
ABSTRACT
The article presents the principle of operation of a braking system and discusses the diagnosis of brake systems used in rail and motor vehicles. An analysis of rail and road accidents was performed, and the structure of their causes was presented with a focus on the braking system. The consequences of accidents in rail and road transport, taking into account the financial and social costs and their impact on the environment as well as the external costs of transport were presented and discussed. The study also shows examples of some of the most important road and rail accidents that occurred in recent years.
 
REFERENCES (16)
1.
Diagnostyka wstępna hydraulicznego układu hamulcowego samochodu osobowego – instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Eksploatacja Maszyn. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn. Białystok 2009.
 
2.
M. Hebda, S. Niziński, H. Pelc: Podstawy diagnostyki pojazdów mechanicznych. WKiŁ Warszawa 1980.
 
3.
Raport w sprawie bezpieczeństwa na kolei w Polsce za rok 2013. Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, wrzesień 2014.
 
4.
Ryś T., Sitarz M.: Analiza zdarzeń kolejowych w Polsce w latach 2009 – 2010. Katowice 2012.
 
5.
Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody badań – norma PN-K-88177; styczeń 1998 z późn. zm.
 
6.
Urząd Transportu Kolejowego: Ocena Funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2013 roku.
 
7.
Ustawa o transporcie kolejowym. (Dz.U. z 2003 r. nr 86, poz. 789, z późn. zm.).
 
8.
www.producent.fudim.com/index.php/ofertaa/linie-diagnostyczne/13-ldp-3-5e/50-urzadzenie-rolkowe-typbhe-5cle.
 
9.
www.tens.pl/articles/172/n/2#!prettyPhoto.
 
10.
www.wiadomosci.onet.pl/kraj/katastrofy-kolejowe-w-polsce.
 
11.
www.wiadomosci.onet.pl/prasa/to-byl-najtragiczniejszy-wypadek-drogowy-w-powojennej-polsce/npsfc.
 
12.
www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120907/REG06/120909731.
 
13.
Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2013. Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zakład Ekonomiki. Warszawa, listopad 2014.
 
14.
Wypadki drogowe w Polsce w 2009 roku. Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego – Wydział Ruchu Drogowego. Warszawa 2010.
 
15.
Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku. Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego – Wydział Ruchu Drogowego. Warszawa 2011.
 
16.
Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku. Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego – Wydział Ruchu Drogowego. Warszawa 2014.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top