PL EN
 
 
REFERENCES (18)
1.
Sobaś M.: Ekwiwalentna stożkowatość styku koło-szyna i jej znaczenie we współczesnej analizie własności dynamicznych pojazdu szynowego. Pojazdy Szynowe Nr 1/2005.
 
2.
Sobaś M.: Rozwiązania konstrukcyjne układów biegowych wagonów osobowych przystosowanych do wysokich prędkości. Pojazdy Szynowe Nr 4/2008.
 
3.
Sobaś M.: Tendencje rozwojowe, wytyczne dla projektowania i kryteria oceny układów biegowych wagonów osobowych przeznaczonych do wysokich prędkości. Pojazdy Szynowe Nr 1/2009.
 
4.
Wittenbeck L., Sobaś M.: Analiza modalna bezprzedziałowego wagonu osobowego. XVIII Konferencja Pojazdów Szynowych. Materiały konferencyjne Politechniki Śląskiej. Katowice-Ustroń 17-19.09.2008.
 
5.
Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. 10-te wydanie z maja 2006.
 
6.
Karta UIC 510-2: Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4-te wydanie, kwiecień 2002.
 
7.
Karta UIC 518: Badania i homologacja pojazdów szynowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. 3-cie wydanie październik 2005.
 
8.
Karta UIC 567-2: Zunifikowane wagony pasażerskie typu Z dopuszczone do ruchu międzynarodowego. Charakterystyki. 4-te wydanie z 1.07.1991 ze zmianą 1.07.1995.
 
9.
Karta UIC 660: Przepisy dotyczące zapewnienia technicznej kompatybilności dla pociągów dostosowanych do wysokich prędkości. Wydanie 2, sierpień 2002.
 
10.
PN-EN 10025-2:2007: Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
 
11.
PN-EN 13103: 2003: Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych tocznych. Zasady konstrukcji.
 
12.
PN-EN 13261:2004: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózki-Osie-Wymagania dotyczące wyrobu.
 
13.
PN-EN 13262:2007: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózki- Koła-Wymagania dotyczące wyrobu.
 
14.
PN-EN 13715: 2006: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózki-Koła-Zarys zewnętrzny koła.
 
15.
PN-EN 13749:2005: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózki-Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków.
 
16.
PN-EN 14363:2005: Kolejnictwo- Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem pojazdów szynowych. Badania własności biegowych i próby stacjonarne.
 
17.
PN-ISO 3755:1994: Staliwo konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia.
 
18.
Przepisy RIC: Umowa o wymianie i użytkowaniu wagonów pasażerskich w komunikacji międzynarodowej. Ważna od 1 stycznia 2001.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top