PL EN
 
 
REFERENCES (5)
1.
Anderson J.E.: The future of High – Capacity PRT, Advanced Automated Transit Systems Conference, Bologna, Italy, November 7-8, 2005.
 
2.
Batogowska A., Słowikowski J.: Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania. Prace i materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa, 1994,.
 
3.
Gedliczka A.: Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej. CIOP, Warszawa 2001,.
 
4.
Jabłoński J. /pod red./: Ergonomia produktu. Wyd. politechniki Poznańskiej, 2006.
 
5.
Sprawozdanie z realizacji Uczelnianego Projektu Badawczego (Grant J.M Rektora Politechniki Warszawskiej) nt „Modelowanie i Badania Symulacyjne Inteligentnego Miejskiego Indywidualnego Systemu Transportu Elektryczno-Rolkowego – Mister” – Kierownik projektu W. Choromański Politechnika Warszawska 2007.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top