PL EN
 
 
REFERENCES (7)
1.
Medwid M.:Zmodernizowany tabor do transportu bimodalnego przystosowany do prędkości 160 km/h. Pojazdy Szynowe 2/2002.
 
2.
Medwid M.:Możliwości zastosowania bezadapterowego systemu transportu bimodalnego typu TABOR II do przewozu naczep o powiększonej wysokości przestrzeni ładunkowej. Pojazdy Szynowe 1/2004.
 
3.
Karta UIC 432 Wagony towarowe. Prędkości jazdy. Warunki techniczne, które należy spełnić. Wydanie 01.2002r.
 
4.
Polska Norma PN-ISO 1161. Kontenery ładunkowe serii 1. Naroża zaczepowe. Wymagania. Kwiecień 1999r.
 
5.
Polska Norma PN-ISO 668. Kontenery ładunkowe serii 1. Klasyfikacja, wymiary i maksymalne masy brutto. Marzec 1999r.
 
6.
Karta UIC 592-2.Kontenery wielkie do przewozu na wagonach towarowych. Warunki techniczne dla kontenerów wielkich dopuszczonych do międzynarodowego przewozu ładunków. Wydanie 1.07.1996r.
 
7.
Karta UIC 597. System transportu kombinowanego szynowo – drogowego. Naczepy wózkowe. Charakterystyki. Wyd. 1 nakład z 01.07.1993.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top