PL EN
 
 
REFERENCES (8)
1.
Bocian S., Frączek J.: Zastosowanie programu MATLAB do zadań pomiarowych. TRANSCOMP – XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT (Logistyka 6/2011), Zakopane2011.
 
2.
Gąsowski W., Nowak R.: Badania wagonów kolejowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań, 1989.
 
3.
Gąsowski W.: Aerodynamika pociągu. Wyd. ITE, Radom, 1998.
 
4.
Frączek J.: Zastosowanie programu MATAB do zadań pomiarowych – wprowadzenie. Opracowanie OR –10048. Archiwum, IPS „TABOR”. Poznań wrzesień 20011.
 
5.
Zalewski A., Cegieła R.: Matlab – obliczenia numeryczna i ich zastosowanie. Nakom, Poznań 1996.
 
6.
MATLAB Reference Guide; High-Performance Numeric Computation and Visualization Software. The Math Works Inc.
 
7.
MATLAB User's Guide for Microsoft Windows. The Math Works Inc.
 
8.
USB-1408FS, USB-based Analog and Digital I/O Module. User's Guide. Measurement Computing.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top