PL EN
 
 
REFERENCES (10)
1.
Medwid M., Cichy R.: Systemy transportu intermodalnego na tle wymagań skrajni kolejowej, XVIII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe - Katowice Ustroń 2008, materiały konferencyjne.
 
2.
Karta UIC 505-1. Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. Wydanie 9 z 11. 2003r.
 
3.
Karta UIC 506. Reguły dotyczące zastosowania skrajni powiększonych GA, GB, GC. Wydanie z 01.01.1987r.
 
4.
Obliczenia skrajni pociągu bimodalnego – archiwum IPS.
 
5.
OR-8126 Obliczenia skrajni pociągu bimodalnego typu BMDo i kodyfikacja dla międzynarodowego transportu kombinowanego. Poznań, czerwiec 1999. OBRPS.
 
6.
OR-8474 Analiza i obliczenia skrajni pociągu bimodalnego typu BMDo i kodyfikacja do ruchu międzynarodowej komunikacji z Wielką Brytanią. Poznań, czerwiec 2002. IPS „TABOR”.
 
7.
OR-8473 Analiza i obliczenia skrajni pociągu bimodalnego typu BMDo dla poszerzonych zarysów odniesienia GA, GB i GC. Poznań, kwiecień 2002. IPS „TABOR”.
 
8.
OR-9302 Sprawozdanie z obliczeń skrajni pociągu bimodalnego. Poznań, marzec 2008. IPS „TABOR”.
 
9.
Gąsowski W., Sobaś M.: Nowoczesna skrajnia pojazdów kolejowych. Poznań 2005.
 
10.
Medwid M., Cichy R.: Systemy transportu intermodalnego na tle wymagań skrajni kolejowej, XVIII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe - Katowice Ustroń 2008, materiały konferencyjne.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top