PL EN
 
 
REFERENCES (25)
1.
Air brake simulation model released, Railway Age, September 1993.
 
2.
Altman T., Boulos P.F.: Convergence of Newton Method in Nonlinear Network Analysis, Math. Comput. Modelling, 1995, Vol.21, No 4, s.35-41.
 
3.
Brown F.T.: The Transient Response of Fluid Lines, Journal of Basic Engineering, December 1962, s. 547-553.
 
4.
Dindorf R.: Notacja grafów wiązań dla układów pneumatycznych, Pneumatyka, 2002, 3, 34, s.13-14.
 
5.
Gąsowski W., Piechowiak T.: Model do analizy dynamiki wzdłużnej pociągu podczas hamowania. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Maszyny Robocze i Pojazdy, 1988, nr 30, s.31-52.
 
6.
Grzesikiewicz W., Kostro J.: Modelowanie pneumatycznego układu hamulca pociągu, in: Materiały konferencji „Komputerowe systemy wspomagania prac w nauce, przemyśle i transporcie”, Zakopane 1999, s.179-184.
 
7.
Lakshminarayanan P.A. I in.: A finite defference scheme for unsteady pipe flows. Int. J. Mech. Sci., Vol. 21, s.557-566.
 
8.
Mech A.: Przenoszenie fali hamowania w kolejowym hamulcu pneumatycznym, Pojazdy Szynowe, 1976, 2.
 
9.
Murtaza M.E., Garg S.B.I.: Parametric study of a railway air brake system, Journal of Rail and Rapid Transit, Proc. Instn. Mech. Engrs., 1990, Vol. 206, s.21-36.
 
10.
Numerical Solution of Conservation Laws, Advances in Fluid Mechanics, Proc. Aachen, 1980, Springer Verlag 1981.
 
11.
Mrożek M., Mrożek Z.: Matlab i Simulink, Helion, Gliwice 2004.
 
12.
Piechowiak T.: Metoda symulacyjnej analizy sterowania elektropneumatycznego hamulcowych układów pneumatyczno-mechanicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 2004, nr 57, s. 183-188.
 
13.
Greyvenstein G.P.: An implicit method for the analysis of transient flows in pipe networks, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2002, 53 s. 1127-1143.
 
14.
Idelchik I.E.: Handbook if Hydraulic Resistance, Jaico Publishing House, Mumbai 2005.
 
15.
Iwaszko J.: Opory przepływu powietrza przez elementy pneumatyczne, Prace Naukowe, Mechanika, z. 177, Politechnika Warszawska 1999.
 
16.
Opracowanie zintegrowanego środowiska obsługi programu do symulacji dynamiki pociągu na bazie opracowanego wcześniej programu SYMTRA, CNTK, Temat 6039/21, 1996.
 
17.
Piechowiak T.: Wpływ wybranych parametrów układu hamulcowego na bezpieczeństwo jazdy pociągów towarowych, praca doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 1985.
 
18.
Piechowiak T. „Badania i modelowanie procesów zachodzących w pneumatycznych układach hamulcowych”, Politechnika Poznańska, Rozprawy Nr 414, 2007.
 
19.
Piechowiak T.: Metody modelowania pracy zaworów rozrządczych pojazdów szynowych, Pojazdy Szynowe, 2006, nr 1, s. 37-50.
 
20.
Piechowiak T.: Metoda matematycznego modelowania układu pneumatycznego hamulca pojazdu szynowego, Pojazdy Szynowe, 2005, nr 1, s. 37-40.
 
21.
Piechowiak T., Kaluba M.: Dobór parametrów konstrukcyjnych przekładnika do napełniania przewodu głównego na podstawie obliczeń gazodynamicznych oraz badań modelu przekładnika w aspekcie spełnienia wymagań podanych w karcie UIC 541-03, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu, OR 8337, 2001 (projekt badawczy KBN nr 9T12C01018).
 
22.
Piechowiak T.: Kształtowanie optymalnej charakterystyki sterującej procesami napełniania i opróżniania przewodu głównego, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu, OR 8432, 2001 (projekt badawczy KBN nr 9T12C01018).
 
23.
Piechowiak T.: Hamulce pojazdów szynowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.
 
24.
Tuliszka E.: Mechanika płynów, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1969.
 
25.
Walczak J.: Inżynierska mechanika płynów, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top