PL EN
 
 
REFERENCES (35)
1.
Hochbein H.: Erhöhte Betriebssicherheit von Radsatzwellen durch Fest- und Glattwalzen. Eisenbahningenieur Nr. 10/ 2012.
 
2.
Kocańda S. : Zmęczeniowe niszczenie metali. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. W-wa 1978.
 
3.
Sobaś M.: Diagnostyka osi zestawów kołowych układów biegowych pojazdów trakcyjnych i tocznych. Pojazdy Szynowe nr 4/2010.
 
4.
Sobaś M.: Kryteria obiektywnej oceny prognozowanych stanów osi zestawów osi zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych. Pojazdy Szynowe nr 1/2011.
 
5.
Sobaś M.: Zabiegi technologiczne zwiększające żywotność osi zestawów kołowych. Pojazdy Szynowe nr 4/2011.
 
6.
Sobaś M.: Przedsięwzięcia zwiększające prognozowaną żywotność osi zestawów kołowych w skali Unii Europejskiej. Pojazdy Szynowe nr 2/2012.
 
7.
Sobaś M.: Czynniki konstrukcyjne i technologiczne wpływające na żywotność osi zestawów kołowych. Pojazdy Szynowe nr 3/2012.
 
8.
Stasiak L.: Doświadczalna determinacja charakterystyk wytrzymałości zmęczeniowej osi zestawów kołowych pojazdów szynowych. Rozprawy Nr 173. Poznań 1986.
 
9.
Tauscher H.: Dauerfestigkeit von Stahl und Gusseisen. 4-te neuaufbearbeitete Auflage, Leipzig 1982.
 
10.
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit in Darmstadt: Energieautarke Überwachung von Güterwagen. Elektrische Bahnen Nr. 11/2012.
 
11.
EN 473: Kwalifikacja i certyfikacja personelu do badań nieniszczących. Ogólne zasady.
 
12.
[12} PN-EN 13103+A2:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych tocznych. Zasady konstrukcji.
 
13.
PN-EN 13104+A1:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych napędnych. Zasady konstrukcji.
 
14.
PN-EN 13260+A1:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Zestawy kołowe. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
15.
PN-EN 13261+A1:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
16.
PN-EN 13262+A1:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
17.
PN-EN 13715:2008: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Zewnętrzne zarysy wieńców kół.
 
18.
PN-EN 13979-1:2007: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła monoblokowe. Procedura opuszczenia. Część 1: Koła kute i walcowane.
 
19.
PN-EN 15313:2010: Kolejnictwo. Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych. Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji.
 
20.
PN-64/H-84027: Stal dla kolejnictwa. Osie zestawów kołowych. Gatunki.
 
21.
PN-74/H-84041: Stal na łożyska toczne. Osie zestawów kołowych do pojazdów szynowych. Gatunki.
 
22.
PN-84/H-84027/03: Stal dla kolejnictwa. Osie zestawów kołowych do pojazdów szynowych. Gatunki.
 
23.
PN-91/H-84027/03: Stal dla kolejnictwa. Osie zestawów kołowych do pojazdów szynowych. Gatunki.
 
24.
PN-92/K-91048: Wagony towarowe. Osie zestawów kołowych.
 
25.
PN-93/H-94357: Stal i staliwo. Tablice porównawcze twardości określonej sposobem Rockwella, Vicekrsa, Brinella, Shore’a i wytrzymałość na rozciąganie.
 
26.
Karta UIC 510-1: Wagony towarowe. Układ biegowy-Normalizacja. 9-te wydanie z 1.01.1978. 14-ście zmian od 1.01.1980 do 1.01.1997.
 
27.
Karta UIC 510-5: Dopuszczenie kół monoblokowych –zastosowany dokument dla EN 13979-1.2-gie wydanie z maja 2007 roku.
 
28.
Karta UIC 515-3: Pojazdy kolejowe. Wózki-układy biegowe. Metoda obliczeń osi zestawów kołowych. 1-sze wydanie z 1.07.1994.
 
29.
Karta UIC 811-1: Warunki techniczne na dostawę osi zestawów kołowych dla nowobudowanych pojazdów trakcyjnych i wagonów. 4-te wydanie z 1.01.1987 (karta unieważniona 2005 rok).
 
30.
Karta UIC 813: Warunki techniczne na dostawę zestawów kołowych dla taboru trakcyjnego i wagonów. 2-gie wydanie z grudnia 2003.
 
31.
Karta UIC 814: Warunki techniczne dotyczące homologacji oraz dostawy smarów przeznaczonych do smarowania maźnic tocznych pojazdów szynowych. 2-gie wydanie z 1.07.1988. errata z 1.07.1992.
 
32.
Karta UIC 960: Kwalifikacja i certyfikacja personelu odpowiedzialnego za prowadzenie badań nieniszczących elementów zespołów pojazdów szynowych w procesie ich utrzymania.2-gie wydanie z grudnia 2001.
 
33.
OW-1166/1: Tymczasowe warunki techniczne na rolowanie osi zestawów kołowych oraz wagonów osobowych i towarowych. 1969.
 
34.
Raport ORE/ERRI B12/Rp.14/D: Frage B12. Vereinheitlichung der Güterwagen. Standard-Drehgestell. Bericht Nr.14. Utrecht, listopad 1967.
 
35.
Raport ORE/ERRI B136/Rp.11/D: Zestawy kołowe z nasadzanymi łożyskami tocznymi. Konstrukcja, utrzymanie i standaryzacja. Obliczenie osi zestawów kołowych dla wagonów towarowych i osobowych. Utrecht, kwiecień 1979.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top