PL EN
 
 
REFERENCES (6)
1.
Gąsowski W. "Aerodynamika pociągu", WiZPITE, Radom, 1998r;.
 
2.
Baron A. "Zasady obliczeń oporów aerodynamicznych pojazdów szynowych", OBRPS Poznań.
 
4.
http://www.claymath.org/ millennium, 2012.04.15;.
 
5.
Sitarz M., Mańka A., i inni. Sprawozdanie roczne pracy badawczej N509 19784, nr PBU- 11/RT4/2011 pt.: „Optymalizacja konstrukcji układu hamulcowego pojazdu szynowego z uwzględnieniem sprzężenia zjawisk mechanicznych, termicznych i aerodynamicznych”, luty 2012;.
 
6.
Mańka A. Sitarz M. "Analiza zjawisk mechanicznych i termicznych zachodzących w układzie koło kolejowe klocek hamulcowy" – Monografia, Wydawnictwo - Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Katowice 2011.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top