PL EN
 
 
REFERENCES (7)
1.
Grzesikiewicz W., Piotrowski J.: On the Development of the Traction Force between Wheel and Substrate. A Selection of Simple Mathematical Models. Machine Dynamics Problems. Vol. 17, 1997.
 
2.
Grzesikiewicz W., Piotrowski J., Zaborowski J.: Rozwijanie siły trakcyjnej przez koło pojazdu szynowego. Teoria uproszczona. Prace XII Konferencji „Pojazdy Szynowe” Poznań 1996.
 
3.
Grzesikiewicz W., Osiecki J., Piotrowski J.: Podstawy dynamiki pojazdów szynowych. Skrypt P.W. Warszawa, 1974.
 
4.
Madej J.: Mechanika napędu pojazdów szynowych... PWN Warszawa 1983.
 
5.
Madej J.: Mechanika transmisji momentu trakcyjnego. Oficyna Wyd. P.W. Warszawa 2000.
 
6.
Madej J.: Teoria ruchu pojazdów szynowych. Oficyna Wyd. P.W. Warszawa 2004.
 
7.
Menszutin N.N. Zawisimost meżdu siloj sceplenja i skorostiu skolżenja kolesnoj pary lokomotiva. Westnik WNIIŻT Nr 7/1960.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top