PL EN
Analysis of tram authorization process in the Czech Republic
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska
 
 
Publication date: 2019-02-05
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2019,1,10-18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis presented in the paper has been carried out based on binding legal regulations (i.e. ordinances and other legal acts) and the documents actually used in the authorization process of new types of urban rail vehicles at the area of the Czech Republic. Particular emphasis has been put on presentation of the methods and guidelines for the tests related to driving safety, comfort, ride quality, noise, pantographs and other properties and components affecting the driving safety.
 
REFERENCES (17)
1.
Parlament České republiky. Zákon o dráhách. 1994.
 
2.
Ministerstvo dopravy. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah. 1995.
 
3.
Ministerstvo dopravy. Seznam právnických osob pověřených Ministerstvem dopravy podle zákona o dráhách 2017. http://www.mdcr.cz/getattachme... Seznamy-uradu-a-pravnickych-osob/Seznampravnickych-osob/Seznam_voz_01032017-(1).doc.aspx?lang=cs-CZ (accessed June 2, 2017).
 
4.
osob/Seznam_voz_01032017-(1).doc.aspx?lang=cs-CZ (accessed June 2, 2017).
 
5.
Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví. ČSN 28 1300+Z2:2006 Tramway vehicles - Technical Requirements and Tests [in Czech] 1998.
 
6.
European Committee for Standardization. EN 12663-1:2010+A1:2014 Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons) 2010.
 
7.
Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví. ČSN 73 6412 Geometrical arrangement of track for tramway lines [in Czech] 2017.
 
8.
Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví. ČSN 73 6405 Projecting of tramway lines [in Czech] 1996.
 
9.
International Standard Organisation. ISO 2631-1:1997+A1:2010 Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General requirements 1997.
 
10.
International Standard Organisation. ISO 3095:2013 Acoustics - Railway applications - Measurement of noise emitted by railbound vehicles 2013.
 
11.
International Standard Organisation. ISO 3381:2005 Railway applications - Acoustics - Measurement of noise inside railbound vehicles 2005.
 
12.
International Standard Organisation. ISO 2631-3:1985 Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 3: Evaluation of exposure to whole-body z-axis vertical vibration in the frequency range 0,1 to 0,63 Hz 1985.
 
13.
International Standard Organisation. ISO 5349-1:2001 Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 1: General requirements 2001.
 
14.
International Standard Organisation. ISO 5349-2:2001+A1:2015 Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace 2001.
 
15.
Vláda České republiky. Nařízení Vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 2011.
 
16.
Dopravní podnik Ostrava a.s. Zadávací dokumentace zadávacího řízení „Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních středněkapacitních tramvají“ - Specifikace 2016.
 
17.
Dopravní Podnik měst Mostu a Litvínova a.s. Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky - Dodávka 2 ks nových plně nízkopodlažních tramvají o délce 20-24 m pro městský a příměstský provoz - Technická specifikace a další podmínky 2016.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top